De ouders

De ouders worden ook vóór de zitting al betrokken bij het strafproces. Zo spreekt de politie vaak al met de ouders. Ook de Raad voor de Kinderbescherming neemt contact op met de ouders. De jeugdreclassering zoekt contact, als de voorlopige hechtenis van het kind wordt opgeheven.

Als je kind is gedagvaard voor de kinderrechter ben je als ouder(s) verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn. Zo kan de kinderrechter een beter beeld krijgen van de situatie thuis en op school. Komen de ouders niet, dan kan de kinderrechter een ‘bevel tot medebrenging’ afgeven. De politie haalt de ouders dan thuis op en houdt hen in hechtenis tot na afloop van de zitting.

MEER WETEN WAT ER VOOR JULLIE ALS OUDERS VAN BELANG IS?
Als ouder kan je veel vragen hebben. Binnen Alveo is Alina Koop – van Vliet een gespecialiseerde, en bij de VNJA (Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) aangesloten, jeugdrechtadvocaat. Zij kan eventuele vragen voor je beantwoorden. Wil je met haar kennismaken, neem dan vrijblijvend contact met haar op.