GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Alles wat je moet weten over de PIJ-maatregel

pij-maatregel jeugdstrafrecht advocaat breda

Alles wat je moet weten over de PIJ-maatregel

Dit artikel behandelt uitgebreid de PIJ-maatregel, inclusief de betekenis en wat je kunt verwachten. Bij gevallen waarin de PIJ-maatregel wordt geëist, is een sterke verdediging door een jeugdstrafrecht advocaat van Alveo Advocaten & Mediators in Breda van groot belang.

Wat is de PIJ-maatregel?

De PIJ-maatregel, afgekort voor "Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen", is een in Nederland toegepaste maatregel voor jongeren die ernstige misdrijven hebben gepleegd en waarbij gedragsproblemen en een hoog risico op herhaling aanwezig zijn. Het doel van deze maatregel is om deze jongeren intensieve behandeling en begeleiding te bieden binnen een gesloten jeugdinrichting. In de volksmond wordt deze maatregel soms aangeduid als "jeugd TBS".

Vergelijking met jeugddetentie

Hoewel vergelijkbaar met jeugddetentie, richt de PIJ-maatregel zich vooral op behandeling en re-integratie van de jongere, in tegenstelling tot jeugddetentie, waarbij de focus voornamelijk op straf ligt. De maatregel kan opgelegd worden aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar.

Behandeling en begeleiding

Tijdens de PIJ-maatregel worden jongeren ondersteund door een team van experts, waaronder psychologen, pedagogen, sociaal werkers en onderwijzers. Dit team helpt hen bij het aanpakken van gedragsproblemen en het ontwikkelen van vaardigheden om na hun verblijf in de inrichting succesvol te kunnen re-integreren in de samenleving.

Doel van de PIJ-maatregel

Het belangrijkste doel van de maatregel is het verminderen van recidive (herhaling van crimineel gedrag) en het bieden van de mogelijkheid tot positieve verandering bij jongeren. De maatregel wordt opgelegd door de rechter en wordt regelmatig geëvalueerd om te bepalen of voortzetting noodzakelijk is.

Duur en mogelijke verlengingen

In eerste instantie wordt de maatregel voor drie jaar opgelegd, waarvan één jaar voorwaardelijk. Bij ernstige gewelds- of zedenmisdrijven kan deze termijn verlengd worden tot vijf jaar, met een laatste jaar als voorwaardelijk. Bij ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening kan de maatregel twee jaar extra verlengd worden. De maximale duur is zeven jaar, waarvan het laatste jaar voorwaardelijk. Bij gedeeltelijke (on)toerekeningsvatbaarheid kan de PIJ-maatregel gecombineerd worden met jeugddetentie.

De PIJ-maatregel is dus een maatregel die kan worden opgelegd volgens het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht wordt toegepast op jeugdigen die op het moment van het plegen van een delict tussen 12 en 18 jaar oud zijn. Jeugdigen van 18 jaar en ouder worden in principe volgens het volwassenenstrafrecht berecht en in een penitentiaire inrichting (PI) geplaatst. Als de verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is begaan hiertoe aanleiding geven, kan de rechter evenwel besluiten om het jeugdstrafrecht toe te passen op jeugdigen van 18 tot 21 jaar (ten tijde van het plegen van het delict; artikel 77c Wetboek van Strafrecht).

Met de invoering van het adolescentenstrafrecht is de maximale leeftijdsgrens voor toepassing van het jeugdstrafrecht opgetrokken tot 23 jaar. Doordat er flexibel wordt omgegaan met de leeftijdsgrens in het jeugdstrafrecht en het gewoon strafrecht kan er beter rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingsfase van een jongvolwassen justitiabele.

In welke gevallen kan de PIJ-maatregel worden opgelegd?

Enkele voorbeelden van situaties waarin de PIJ-maatregel kan worden opgelegd, zijn onder meer:

  • Ernstige geweldsdelicten: Jongeren die betrokken zijn bij ernstige geweldsmisdrijven, zoals mishandeling, beroving, aanranding of moord, kunnen in aanmerking komen voor de PIJ-maatregel.
  • Zedenmisdrijven: Als een jongere veroordeeld is voor ernstige zedenmisdrijven, zoals verkrachting, seksueel misbruik of kinderpornografie, kan de rechter besluiten om deze maatregel op te leggen.
  • Ernstige vermogensdelicten: Jongeren die betrokken zijn bij ernstige vermogensdelicten, zoals overvallen of inbraken met grote schade, kunnen ook in aanmerking komen voor de PIJ-maatregel.
  • Herhaald crimineel gedrag: Wanneer een jongere herhaaldelijk betrokken is bij criminele activiteiten en eerdere interventies niet effectief waren om het gedrag te veranderen, kan de rechter beslissen om de PIJ-maatregel op te leggen.
  • Gewelddadig gedrag met hoge recidivekans: Als een jongere eerder betrokken is geweest bij gewelddadige incidenten en er een hoog risico op herhaling bestaat, kan de rechter besluiten om de PIJ-maatregel op te leggen om de jongere intensieve behandeling en begeleiding te bieden.

Advies over de PIJ-maatregel van een strafrechtadvocaat

Als je vragen hebt over de PIJ-maatregel, hoe deze werkt, welke stappen er genomen moeten worden, en hoe je ermee om kunt gaan als jijzelf of iemand die je kent ermee te maken heeft, is het raadzaam om een gespecialiseerde jeugdstrafrecht advocaat te raadplegen.

Een advocaat van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda kan je voorzien van juridisch advies, informatie over de rechten en plichten van de betrokken partijen, en begeleiding gedurende het proces. Ze kunnen je helpen bij het begrijpen van de juridische procedures, het opstellen van een strategie en het vertegenwoordigen van jouw belangen in de rechtbank in Breda en omstreken.

Onze advocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen jou in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kun je beslissen of je gebruik wil maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met jou op te nemen om jou uitleg te geven over de PIJ-maatregel.