GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Ondertoezichtstelling

Tijdens een rechtszitting vraagt de kinderrechter jouw mening over de ondertoezichtstelling. Als jouw kind 12 jaar of ouder is, is de kinderrechter verplicht om zijn of haar mening te vragen. De kinderrechter kan ook een kind dat jonger is dan 12 jaar om zijn / haar mening vragen. Dit is echter niet verplicht. 

Besluit de kinderrechter om jouw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt er voor dat er een jeugdzorgwerker komt. Jullie zijn verplicht deze hulp te accepteren.  

De kinderrechter bepaalt hoe lang jouw kind onder toezicht wordt gesteld. Dat is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 12 maanden verlengen. Een ondertoezichtstelling kan tot jouw kind 18 jaar is. 

WIL JE MEER WETEN OVER ONDERTOEZICHTSTELLING?

Dreigt er een ondertoezichtstelling en zoek je als ouder voor jouw kind of als kind zelf een advocaat die goed op de hoogte is van de regels en eisen die gelden? Neem vooral contact met ons op om te bespreken wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.