GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Nicky Limbourg

nicky-24-07

Nicky Limbourg is een jonge advocate en houdt zich met enthousiasme bezig met de combinatie van het bestuursrecht, het strafrecht en het sanctierecht. Zij is opgegroeid in het mooie Maastricht, waar zij in augustus 2020 ook de bachelor Nederlands recht en in augustus 2021 respectievelijk augustus 2022 haar twee masters Staats- en Bestuursrecht en Forensica, Criminologie en Rechtspleging behaalde aan de Universiteit.

Tijdens haar advocatenopleiding heeft Nicky voor de liefde de overstap gemaakt van een gerenommeerd strafrechtkantoor in Maastricht naar Alveo Advocaten & Mediators, waar zij sinds 1 april 2024, onderdeel uitmaakt van het juridische team. De liefde die haar naar Brabant bracht, heeft Nicky ook voor het vak van de advocatuur. Hoe groot of klein de zaak, cliënten kunnen iedere dag opnieuw rekenen op de volle inzet. Naast haar werk volgt Nicky de cursus Nederlandse Gebarentaal, zodat zij in de toekomst tevens cliënten met een gehoorbeperking van juridische bijstand kan voorzien.

Nicky behandelt verschillende soorten zaken. Zo staat zij cliënten bij in zeer uiteenlopende strafzaken, zoals gewelds- en levensdelicten, bedreigingen, zedendelicten, diefstallen en woninginbraken, maar biedt zij ook rechtsbijstand aan cliënten die in bestuursrechtelijke zaken geconfronteerd worden met bijvoorbeeld woningsluitingen en / of bestuurlijke boetes. Daarnaast richt Nicky zich op het detentierecht, waarbij zij cliënten bijstaat in klacht- en beroepsprocedures bij de Commissie van Toezicht en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, medische klachtprocedures bij de Medisch Adviseur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, bezwaar- en beroepsprocedures tegen beslissingen omtrent plaatsing, overplaatsing en het verlenen van verlof door de selectiefunctionaris. Kortom: je kunt bij Nicky terecht van het begin tot het eind!

Creativiteit, empathie en doorzettingsvermogen zorgen er bij Nicky voor dat zij voor iedere cliënt telkens een persoonlijke, snelle oplossing zoekt.

EXPERTISE

Strafrecht:

  • Penitentiair recht;
  • Internationaal klachtrecht bij het EHRM en het VN Mensenrechtencomité;
  • TBS;
  • Uit- en overleveringszaken.