GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Civiele jeugdrecht

Komt je kind in aanraking met politie of justitie, of er signalen komen uit andere hoeken, kan het zijn dat Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld.

In veel gevallen wordt eerst een zogenaamde zorgmelding gedaan door iemand uit de directe omgeving (familie of buren), school of de politie. Die zorgmelding wordt eerst beoordeeld en als dat nodig wordt gevonden dan kan door de Raad voor de Kinderbescherming verder onderzoek gedaan worden naar de opvoedsituatie.

Als deze instanties vinden dat de ontwikkeling van je kind in gevaar is kunnen zij de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling (OTS) of zelfs een uithuisplaatsing (UHP) te verlenen.

Inmenging van Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming komt voor de ouders vaak als een volledige verassing. Vaak is dit onterecht of op basis van de verkeerde gegevens.

Wij zijn verhuisD

Vanaf 31 januari hebben wij
een nieuw adres:

Ginnekenweg 38
4818 JG Breda