GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Partneralimentatie

Als je gaat scheiden dan kan de partner die geen of weinig inkomen heeft om partneralimentatie vragen. Op basis van de wet ben je verplicht, ook na scheiding, financieel voor elkaar te blijven zorgen.

Wij ervaren bij Alveo veel onduidelijkheid hierover bij cliënten. Niet alleen bij diegene die partneralimentatie ontvangt, maar ook bij diegene die de alimentatie moet gaan betalen. Wat heb je maandelijks nodig hebt? Welk bedrag kun je maandelijks missen?

Hoogte partneralimentatie

De hoogte van de alimentatie van de partner is afhankelijk van:

  1. de inkomenspositie tijdens jullie huwelijk;
  2. de vraag wat je redelijkerwijs nodig hebt om van te leven, mogelijk in aanvulling op eigen inkomsten en / of vermogen; en
  3. de vraag wat de ander kan betalen.

Om te weten met hoeveel alimentatie je rekening kan / moet houden, zal er een draagkrachtberekening gemaakt moeten worden. Wij maken zelf een berekening voor u en gebruiken daarvoor het alimentatierekenprogramma dat door de rechtbanken wordt gebruikt. Door zelf berekeningen te maken, kunnen we je snel duidelijkheid en advies geven.

Daarnaast volgen we nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving, zijn wij op de hoogte van de juiste toepassing van de wettelijke maatstaven en wij weten hoe een rechter naar jouw situatie kijkt en zou beslissen.

Duur alimentatie van partners

Met ingang van 1 januari 2020 is er het een en ander veranderd als het gaat om de duur van de alimentatie van partners. Tot 2020 had je maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie, na datum scheiding. Het uitgangspunt is nu dat je maximaal 5 jaar recht hebt op de alimentatie. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een huwelijk van 10 jaar of langer of als er kinderen zijn die nog geen 12 jaar oud zijn. Er zijn overigens nog wat andere uitzonderingen gemaakt. Heb je hier een vraag over of wil je weten hoe het zit in jouw situatie, neem dan contact op met één van de familierechtadvocaten van Alveo.

Wijziging / nihilstelling

Het alimentatiebedrag blijft niet altijd hetzelfde. Verandert er iets in jouw financiële situatie of in de financiële situatie van jouw ex-partner kan dit een goede reden zijn om het eerder vastgestelde alimentatiebedrag te wijzigen. Wij kunnen bekijken of dit ook geldt in jouw situatie en kunnen dan adviseren een verhoging of verlaging te vragen.

Mocht je ex-partner niet willen meewerken aan een wijziging, dan kunnen wij dit voorleggen aan de rechter.

Meer weten over (wijziging van de) partneralimentatie?

Wil je weten of jij recht hebt op partneralimentatie, of je een verhoging of verlaging kan vragen of juist verplicht bent om te gaan betalen, bel dan met Alveo. Wij kunnen dan samen naar jouw situatie kijken en je adviseren over eventuele juridische vervolgstappen.

Veelgestelde vragen

Een advocatenkantoor in Breda dat gespecialiseerd is in familierecht kan je bijstaan bij alle aspecten rondom partneralimentatie. Zo kan een advocaat je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie, het opstellen van een alimentatieovereenkomst en het voeren van een gerechtelijke procedure. Ook kan een advocaat je adviseren over mediation als alternatief voor een gerechtelijke procedure.

Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor partneralimentatie, maar het kan wel verstandig zijn. Een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in familierecht kan je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie en het opstellen van een alimentatieovereenkomst. Als er sprake is van conflicten, kan een advocaat je bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Het is niet altijd mogelijk om onder partneralimentatie uit te komen. Als je ex-partner aanspraak maakt op partneralimentatie, dan zal een rechter beslissen of dit terecht is en zo ja, hoe hoog de alimentatie moet zijn. In sommige gevallen kan mediation een oplossing bieden om samen tot een passende regeling te komen. Een advocatenkantoor in Breda kan je hierbij helpen.

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk en de leeftijd van de partners. In principe geldt dat de partneralimentatie maximaal twaalf jaar betaald moet worden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Een familierecht advocaat kan je helpen bij het bepalen van de duur van de partneralimentatie.

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene partner aan de andere partner na een scheiding. De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in familierecht kan je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie.