GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Jeugdstrafrecht

Wordt je kind (tussen de 12 en 18 jaar) verdacht van een strafbaar feit, dan valt dit onder het jeugdstrafrecht. In zo’n situatie komt er nogal wat op je af. Je schrikt natuurlijk behoorlijk en ben je misschien wel erg boos of verdrietig, maar waarschijnlijk ook erg bezorgd.

Voor jeugdigen gelden andere regels dan voor volwassenen. Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat de hersenen en het geweten van jeugdigen zich nog verder moeten ontwikkelingen. De (foute) keuzes die zij maken, worden dan ook iets anders beoordeeld dan wanneer het om een volwassene zou gaan. Ook de straffen voor jeugdigen wijken af van het ‘normale’ strafrecht.

In de wet zijn speciale straffen en maatregelen opgenomen met een overwegend pedagogisch karakter. Denk dan bijvoorbeeld aan de leerstraf, de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) of de PIJ-maatregel. In het algemeen geldt dat jeugdigen minder streng worden gestraft.

Een kind onder de 12 jaar kan in Nederland in strafrechtelijk opzicht nooit verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedrag. Wel kan een kind onder de 12 jaar worden aangehouden door de politie en ook (met bijstand van een advocaat) als verdachte worden verhoord, maar daarna houdt het ook op. Er kan geen vervolging worden ingesteld tegen kinderen onder de 12 jaar.

De bovengrens voor toepassing van het jeugdstrafrecht van 18 jaar is wel flexibel. Voor jongeren tot 23 jaar kan het adolescentenstrafrecht worden toegepast. Zij worden dan ondanks hun kalenderleeftijd volgens de regels van het jeugdstrafrecht bestraft. Aan de andere kant kunnen jongeren van 16 en 17 jaar in sommige gevallen als volwassenen worden berecht. De regels van het jeugdstrafrecht worden dan buiten toepassing verklaard.

MEER WETEN OVER HET JEUGDSTRAFRECHT?

Binnen Alveo is Alina Koop – van Vliet een gespecialiseerde, en bij de VNJA (Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) aangesloten, jeugdrechtadvocaat. Zij kan eventuele vragen die er over het jeugd(straf)recht beantwoorden. Wil je met haar kennismaken, neem dan vrijblijvend contact met haar op.