GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Kinderalimentatie

Als je te maken hebt met een scheiding of beëindiging van een relatie en er kinderen betrokken zijn, kan het raadzaam zijn om een advocaat in te schakelen om te helpen bij het afhandelen van kinderalimentatie. Een advocaat helpt je bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie en het opstellen van een betalingsschema, en kan ook adviseren over de juridische stappen die je moet nemen wanneer je het oneens bent met de hoogte van de kinderalimentatie.

Heb je te maken met een complexe kinderalimentatiezaak of zijn er belangrijke zaken in het geding, dan kan een advocaat ook helpen bij het oplossen van conflicten en het begeleiden van een mediationsessie als dat nodig is. 

Hoogte kinderalimentatie

Op basis van wat jullie verdienden tijdens het huwelijk of tijdens de samenleving, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen wordt bepaald welk bedrag de kinderen maandelijks nodig hebben. De ouders moeten naar wat zij kunnen bijdragen in de kosten van hun kinderen. Dit is een bijdrage naar draagkracht.

De kosten van de kinderen worden berekend op basis van een tabel. Deze tabel kun je vinden in de cijfers die behoren bij het NVvR-rapport Alimentatienormen (ook wel genoemd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’). Dit rapport en cijfers die daarbij horen worden halfjaarlijks gepubliceerd en zij terug te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Meer informatie over kinderalimentatie is ook te vinden op de website van de Rechtspraak.

Duur kinderalimentatie

De verplichting om bij te dragen in de kosten van de kinderen eindigt op het moment dat de kinderen 21 jaar worden. Wij begeleiden ouders in het berekenen van de hoogte van de bijdrage en helpen hen bij het maken van afspraken. De gemaakte afspraken leggen we vast in een ouderschapsplan of alimentatieovereenkomst. Afspraken rondom kinderalimentatie laten wij daarnaast altijd vastleggen bij de rechtbank.

Als het niet lukt om afspraken te maken over de kinderalimentatie, dan kan de rechter bepalen welke bijdrage moet worden betaald aan de ouder die de dagelijks verzorging van de kinderen heeft.

Wijziging / nihilstelling kinderalimentatie

Wat als je door ontslag of omdat jouw onderneming minder goed presteert de kinderalimentatie niet meer kan betalen? Wij kunnen voor je uitzoeken of het eerder vastgelegde alimentatiebedrag moet worden gewijzigd. We begeleiden je dit in onderling overleg te doen of door tussenkomst van de rechter.

Herberekenen

Er zijn diverse redenen waarom het nodig kan zijn om kinderalimentatie te herberekenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er veranderingen zijn in het inkomen van de ouders, als er veranderingen zijn in de kosten van het onderhouden van het kind of als er andere omstandigheden zijn waardoor de huidige hoogte van de kinderalimentatie niet langer redelijk is. Als je wil weten of jouw kinderalimentatie herberekend kan worden, is het raadzaam om contact op te nemen met een familierecht advocaat. Een advocaat kan je helpen bij het bepalen van de voorwaarden voor het herberekenen van kinderalimentatie en je adviseren over de stappen die je moet nemen om dit te laten gebeuren.

Meer weten over (een wijziging van) kinderalimentatie?

Ondanks dat het sinds een aantal jaar voor ouders makkelijker is geworden om zelf te berekenen wat je moet betalen, merken wij in de praktijk dat de factoren waarmee rekening moet worden gehouden, niet altijd voor iedereen meteen duidelijk zijn.

Wil je weten of jij kinderalimentatie moet betalen? Wil je advies over de verdeling van de kosten van de kinderen in jouw specifieke situatie of wil je weten of je een wijziging kunt vragen van de alimentatieverplichting? Alveo denkt graag met je mee. Met de programma’s waar wij mee werken, kunnen we je snel inzicht geven.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Als je op zoek bent naar een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in kinderalimentatie, dan kun je terecht bij onze ervaren advocaten. Wij helpen je bij het afhandelen van jouw kinderalimentatiezaak en ervoor zorgen dat jouw belangen behartigd worden. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Kinderalimentatie is een financiële verplichting die opgelegd wordt aan een ouder om te helpen bij het onderhouden van hun kind(eren). Het is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen.

In de meeste gevallen is het de ouder die niet het hoofdverantwoordelijke is voor het dagelijkse leven van het kind die verplicht is om kinderalimentatie te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ouder het hoofdverantwoordelijke is voor het opvoeden van het kind, terwijl de andere ouder werkt en inkomen verdient.

De hoogte van kinderalimentatie wordt bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder de leeftijd van het kind, het inkomen van de ouders en de kosten van het onderhouden van het kind. Soms kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen te bepalen hoeveel er betaald moet worden.

Als een ouder niet aan zijn of haar verplichting tot kinderalimentatie voldoet, kan de andere ouder of het kind een verzoek tot betaling indienen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan een beslissing nemen over de hoogte van de kinderalimentatie en een betalingsschema opstellen. Als de ouder nog steeds weigert om kinderalimentatie te betalen, kan de rechtbank beslissen om maatregelen te nemen, zoals het opleggen van een geldboete of het bevriezen van bankrekeningen. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat je aan jouw verplichting tot kinderalimentatie voldoet om conflicten te voorkomen.

Kinderalimentatie is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat ouders in staat zijn om voldoende financiële middelen te hebben om voor hun kind te zorgen en om te helpen bij het behouden van een gelijkwaardig levensniveau voor het kind na een scheiding of beëindiging van een relatie. Kinderalimentatie kan ook helpen om ervoor te zorgen dat een ouder die het hoofdverantwoordelijke is voor het opvoeden van het kind, in staat is om hun tijd te besteden aan het opvoeden van het kind in plaats van te moeten werken om financieel rond te komen.

In het geval van co-ouderschap zijn beide ouders verantwoordelijk voor het onderhouden van het kind en de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor het kind te zorgen. In de meeste gevallen zullen ouders afspraken maken over hoe deze kosten worden verdeeld en zullen zij ervoor zorgen dat zij voldoende financiële middelen hebben om voor hun kind te zorgen. Als ouders het oneens zijn over hoe de kosten van opvoeding moeten worden verdeeld, kunnen zij een advocaat inschakelen om te helpen bij het vinden van een oplossing. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen om de financiële verplichtingen te bepalen.

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt meestal totdat het kind het wettelijke volwassenheid leeftijd heeft bereikt. Dit kan variëren per land, maar de wettelijke volwassenheid leeftijd is meestal rond de 18 jaar. In sommige gevallen kan de verplichting tot het betalen langer voortduren, bijvoorbeeld als het kind nog steeds naar school gaat of als het kind een handicap heeft. Het is raadzaam om contact op te nemen met een familierecht advocaat wanneer je vragen heeft over hoe lang je verplicht bent om kinderalimentatie te betalen.