GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Kinderalimentatie

Volgens de wet is het noodzakelijk dat de ouders na de scheiding de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen verdelen.

Hoogte kinderalimentatie

De kosten van de kinderen worden berekend op basis van een tabel. Deze tabel kun je vinden in de cijfers die behoren bij het NVvR-rapport Alimentatienormen (ook wel genoemd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’). Dit rapport en cijfers die daarbij horen worden halfjaarlijks gepubliceerd en zij terug te vinden op de website www.nvvr.org. Meer informatie over kinderalimentatie is ook te vinden op de website van de Rechtspraak.

Op basis van wat jullie verdienden tijdens het huwelijk of tijdens de samenleving, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen wordt bepaald welk bedrag de kinderen maandelijks nodig hebben.

De ouders moeten naar wat zij kunnen bijdragen in de kosten van hun kinderen. Dit is een bijdrage naar draagkracht.

Duur kinderalimentatie

De verplichting om bij te dragen in de kosten van de kinderen eindigt op het moment dat de kinderen 21 jaar worden.

Wij begeleiden ouders in het berekenen van de hoogte van de bijdrage en helpen hen bij het maken van afspraken. De gemaakte afspraken leggen we vast in een ouderschapsplan of alimentatieovereenkomst. Afspraken rondom kinderalimentatie laten wij daarnaast altijd vastleggen bij de rechtbank.

Als het niet lukt om afspraken te maken over de kinderalimentatie, dan kan de rechter bepalen welke bijdrage moet worden betaald aan de ouder die de dagelijks verzorging van de kinderen heeft.

Wijziging / nihilstelling kinderalimentatie

Wat als je door ontslag of omdat jouw onderneming minder goed presteert de kinderalimentatie niet meer kan betalen? Wij kunnen voor je uitzoeken of het eerder vastgelegde alimentatiebedrag moet worden gewijzigd. We begeleiden je dit in onderling overleg te doen of door tussenkomst van de rechter.

Meer weten over (een wijziging van) kinderalimentatie?

Ondanks dat het sinds een aantal jaar voor ouders makkelijker is geworden om zelf te berekenen wat je moet betalen, merken wij in de praktijk dat de factoren waarmee rekening moet worden gehouden, niet altijd voor iedereen meteen duidelijk zijn.

Wil je weten of jij kinderalimentatie moet betalen, wil je advies over de verdeling van de kosten van de kinderen in jouw specifieke situatie of wil je weten of je een wijziging kunt vragen van de alimentatieverplichting, Alveo denkt graag met je mee. Met de programma’s waar wij mee werken, kunnen we je snel inzicht geven.