GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Overige familiezaken

Erkenning

Krijgen jullie een kind en zijn jullie niet getrouwd, dan is het belangrijk dat je als vader het kind officieel erkend. Alleen dan word je juridisch gezien als ouder. Statistieken wijzen uit dat in Nederland steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren. Die situatie vraagt extra aandacht als het gaat om de rechten en plichten van de ouders tegenover hun kinderen.

Wordt het kind in het huwelijk geboren, dan gebeurt dit automatisch. Het regelen van de erkenning kan bij de gemeente. Meestal doen mensen dit als zij de geboorteaangifte gaan doen, maar het is ook mogelijk om voor de geboorte de ongeboren vrucht te erkennen. Later erkennen kan ook. Hierbij heb je wel toestemming nodig van de moeder.

Door het kind te erkennen krijg je bepaalde rechten en plichten waaronder het recht op omgang, de onderhoudsplicht, achternaam, erfgenaam en nationaliteit.

Wil de moeder niet dat jij het kind erkend, terwijl jij wel de vader bent? Dan kun je hiervoor vervangende toestemming vragen aan de rechter. Hier heb je wel een advocaat bij nodig.

De vader het kind niet erkennen, dan betekent dit dat hij ook niet verplicht is om kinderalimentatie te betalen. Wil je toch alimentatie gaan ontvangen, dan kun je erkenning afdwingen via de rechter. Dit heet een vaderschapsactie.

Ouderlijk gezag

Let erop dat je naast de erkenning ook het gezag goed regelt. Alleen dan kun je ook daadwerkelijk meebeslissen over belangrijke dingen in het leven van je kind. Het gezag kun je digitaal aanvragen bij de rechtbank. Dit formulier kan worden gedownload op www.rechtspraak.nl. Ook hier is de toestemming van de moeder voor nodig. Wil de moeder hier niet aan meewerken, dan moet je naar de rechter om vervangende toestemming te vragen.

Vaststelling en ontkenning vaderschap

Er zijn situaties waarin een moeder en een kind het vaderschap kunnen laten vaststellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de man die de biologische vader van het kind is, weigert het kind te erkennen. Dit wordt ook wel de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap genoemd. Eigenlijk is het gerechtelijk vaststellen van het vaderschap een laatste redmiddel om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de verwekker van het kind en het kind. De rechtbank kan in zaken als deze een DNA-test vragen. Aan de weigering om aan een DNA-test mee te werken kan de rechter gevolgen verbinden.

Waar de moeder en het kind er belang bij hebben het vaderschap te doen vaststellen, kan de vader er juist belang bij hebben het vaderschap te ontkennen. Een vader kan een verzoek tot ontkenning indienen binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is.

Omgangsregeling

De kinderen hebben het recht op contact met allebei hun ouders. Daarom is het belangrijk om bij het uit elkaar gaan een omgangsregeling op papier te zetten. Op die manier weten zowel de ouders als de kinderen waar zij aan toe zijn en weet je zeker dat je de kinderen te zien krijgt. De omgangsregeling wordt opgenomen in het ouderschapsplan.

Welke omgangsregeling bij jullie past is onder andere afhankelijk de factoren:

  1. Goed overleg of niet;
  2. Wat zijn de kinderen gewend en wat vinden ze fijn;
  3. De woonsituatie; en
  4. Werk.

Is er geen goed overleg tussen jullie meer mogelijk of hebben jullie allebei hele andere ideeën over de omgangsregeling? Dan zal de rechter uiteindelijk de omgangsregeling bepalen. Om hier actie op te ondernemen heb je een advocaat nodig.

Je kunt je ex-partner alleen aan de omgangsregeling houden als er ook officieel een omgangsregeling op papier staat. Staan jullie afspraken inderdaad op papier, dan is de omgangsregeling een verplichting. Houdt jouw ex-partner zich hier niet aan, dan is het slim een advocaat in te schakelen. Deze kan jouw ex-partner wijzen op zijn / haar verantwoordelijkheid en eventueel naar de rechter stappen als de ex-partner niet voor rede vatbaar is. In het uiterste geval kan de rechter een dwangsom opleggen voor iedere dag dat de ex-partner de omgangsregeling niet na komt.

Situaties veranderen. Kinderen worden ouder, misschien krijgen jullie nieuwe partners of je krijgt ander werk. Er kunnen tal van redenen zijn waardoor de huidige omgangsregeling niet meer zo lekker loopt. In dat geval is het mogelijk de omgangsregeling aan te passen. Het liefst natuurlijk in goed overleg. Lukt het jullie niet helemaal om hier uit te komen, dan kan een mediator misschien helpen. Wil jouw ex-partner niet met jou om tafel, dan kun je een wijziging van de omgangsregeling ook afdwingen via de rechter.

Wil je jouw biologische kind erkennen, maar werkt de moeder niet mee of heeft de moeder jouw kind snel door een ander laten erkennen? Mocht je het vaderschap vastgesteld willen zien van jouw kind, maar de moeder wil niet meewerken? Of heeft jouw ex-partner alleen het gezag en wil je het mede gezag over jouw kind?

In al dit soort zaken of daarmee vergelijkbare situaties, kan het nodig zijn te procederen bij de rechter. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat jij door jouw ex-partner in een procedure wordt betrokken over één van bovenstaande kwesties en je wil je hiertegen verweren. Alveo Advocaten & Mediators heeft met dit soort zaken veel ervaring.

Meer weten over andere familiezaken

Het familierecht is zo gevarieerd dat in het bovenstaande kwesties geen uitputtende lijst van alle voorkomende problemen. Staat jouw probleem of situatie er niet bij, bel dan.