GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Echtscheiding mediation

Er zijn meerdere redenen waarom mensen ons benaderen voor echtscheiding mediation. Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Hierbij helpt een mediator van Alveo, als neutrale derde, bij het faciliteren van communicatie en onderhandelingen tussen partijen. 

Wat doet een mediator bij echtscheiding?

Bij een scheidingsmediation begeleidt een ervaren en gespecialiseerde MfN-mediator van Alveo partijen bij het oplossen van geschillen en het bereiken van overeenstemming tussen partijen die besloten hebben uit elkaar te gaan. Dit doet de mediator door het bespreken van kwesties, zoals de verdeling van eigendommen en / of vermogen en / of schulden, financiële regelingen, partneralimentatie, kinderalimentatie, omgang en andere belangrijke aspecten van de scheiding. Belangrijk hierbij is dat de mediator geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar helpt bij het bevorderen van begrip en vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. 

Daarnaast helpt de mediator partijen bij het nemen van beslissingen en bij het opstellen van (juridische) documenten, zoals een convenant en / of ouderschapsplan. Dit gebeurt allemaal zonder tussenkomst van een rechter.

Voordelen echtscheiding mediation

Als gezegd, zijn er meerdere redenen waarom mensen contact opnemen met Alveo voor mediation. Onderstaand enkele redenen waarom mensen voor een ervaren en gespecialiseerde MfN-mediator bij Alveo Advocaten & Mediators kiezen:

 • Vrijwilligheid: mediation is een vrijwillig proces. Dit betekent dat alle partijen akkoord gaan met de deelname aan het mediationtraject, waarbij partijen gemotiveerd zijn om samen tot een oplossing te komen.
 • Vertrouwelijkheid: het kiezen voor een echtscheidingsmediator biedt partijen een vertrouwelijke omgeving, waarin zij openlijk kunnen praten over hun belangen en zorgen. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en bevordert een meer open communicatie. 
 • Zelfbeschikking: het stelt partijen in staat om zelf beslissingen te nemen over de oplossing van hun geschil. In een gerechtelijke procedure wordt de beslissing meestal genomen door een rechter. 
 • Behoud van relatie: mediation stelt partijen in staat om de relatie te behouden of zelfs te verbeteren. Dit in tegenstelling tot meer confronterende juridische processen. Dit is voornamelijk van belang binnen familiemediation.
 • Minder vijandigheid: echtscheiding mediation bevordert een minder vijandige omgeving dan een gerechtelijke procedure. De mediator helpt bij het verminderen van spanningen en het bevorderen van een samenwerkende sfeer.
 • Snelheid: mediation kan vaak sneller tot een oplossing leiden dan een gerechtelijke procedure. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin een snel besluit nodig is en waar bijvoorbeeld kinderen betrokken zijn.
 • Kostenbesparend: over het algemeen is mediation kosteneffectiever dan een gerechtelijke procedure. Het vermijdt de hoge kosten van juridische vertegenwoordiging en gerechtelijke procedures.
 • Maatwerk: het biedt een op maat gemaakte aanpak voor geschillen, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke omstandigheden van elk geschil en de betrokken partijen. 

Voordelen echtscheidingsmediator met juridische achtergrond

Naast bovengenoemde voordelen van mediation hebben de ervaren en gespecialiseerde MfN-mediators bij Alveo een juridische achtergrond wat nóg meer voordelen kan hebben. Hieronder zijn enkele redenen opgesomd waarom mensen ervoor kunnen kiezen een mediator van Alveo met een juridische achtergrond in te schakelen:

 • Juridische expertise: de echtscheidingsmediators bij Alveo hebben kennis van de laatste wet- en regelgeving, waardoor zij waardevolle inzichten en begeleiding bieden.
 • Gespecialiseerde kennis: we zijn gespecialiseerd in wat wij doen en wij zorgen ervoor ook gespecialiseerd te blijven. Dit doen we door regelmatig cursussen, trainingen en opleidingen te volgen. 
 • Kennis van juridische procedures: mediators kunnen partijen informeren over gerechtelijke procedures en mogelijke uitkomsten als het geschil voor de rechter zou komen. Dit kan helpen om realistische verwachtingen te creëren en partijen te begeleiden bij het nemen van weloverwogen beslissingen. 
 • Vertrouwen in het proces: partijen voelen zich vaak comfortabeler als ze weten dat de mediator juridische expertise heeft. Dit kan het vertrouwen in het bemiddelingsproces vergroten en de bereidheid van partijen om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen bevorderen. 

Alveo staat voor u klaar

Aangezien het vaak verstandig is om de door de echtscheidingsmediator opgestelde documenten te laten beoordelen, bent u bij Alveo aan het juiste adres. Binnen Alveo Advocaten & Mediators hebben wij meerdere experts in huis die de (juridische) documenten beoordelen om ervoor te zorgen dat uw belangen adequaat worden vertegenwoordigd. 

Daarnaast hoeft een mediator van Alveo niet op zoek te gaan naar een advocaat om de (juridische) documenten bij de rechtbank in te dienen. Alveo heeft namelijk alles in huis. Alveo Advocaten & Mediators zorgt ervoor dat de, namens u, opgestelde (juridische) documenten bij de rechtbank worden ingediend en zorgt ook voor de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Dit om uw scheiding officieel te maken. 

Waarom kiezen voor echtscheiding mediation?

Kortom, bij echtscheiding mediation is het proces vaak sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een scheidingsmediation kan daarnaast ook een meer vreedzame en collaboratieve benadering van scheiding bevorderen, wat vooral belangrijk kan zijn als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Dit, omdat de nadruk bij echtscheiding mediation ligt op samenwerking en het vinden van oplossingen die voor eenieder aanvaardbaar zijn, met aandacht voor de belangen en behoeften van alle betrokken partijen.

Daarbij is het voor veel mensen fijn om een zekere mate van controle te behouden over het resultaat in vergelijking met een door de rechter genomen beslissing. 

Bij Alveo Advocaten & Mediators in Breda begrijpen wij de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd tijdens een scheiding en zijn hier om u daarmee te helpen. Onze ervaren echtscheidingsmediators staan klaar om u door dit proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw belangen worden beschermd.

Advies van een echtscheidingsmediator

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het regelen van scheiding of bij bemiddeling via een mediator in Breda. Wij zijn er om u door deze moeilijke tijd te loodsen en u te voorzien van de juridische begeleiding die u nodig heeft. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.

De echtscheidingsmediators van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over het mediationproces. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van onze echtscheiding mediation. 

Veelgestelde vragen

De duur van een strafzaak kan sterk variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de beschikbaarheid van bewijsmateriaal en andere factoren. Sommige zaken kunnen enkele maanden duren, terwijl andere langer kunnen duren. Je strafrechtadvocaat kan je een beter inzicht geven in de verwachte tijdslijn voor jouw specifieke zaak.

Als je wordt gearresteerd of beschuldigd van een strafbaar feit, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Zorg ervoor dat je je rechten begrijpt, zwijgrecht uitoefent en geen stappen onderneemt zonder juridisch advies.

Onze strafrechtadvocaten behandelen een breed scala aan zaken, variërend van kleine overtredingen tot ernstige misdrijven zoals moord en fraude. Ze zijn bedreven in het omgaan met zaken zoals diefstal, drugsgerelateerde aanklachten, geweldsdelicten en meer.

Bij strafrechtelijke aanklachten is het inschakelen van een strafrechtadvocaat van cruciaal belang. Deze advocaten zijn experts in het begrijpen van de wetten en procedures die betrokken zijn bij strafzaken. Ze staan je bij in elke fase van het proces, van onderzoek en bewijsverzameling tot rechtszittingen en onderhandelingen met aanklagers. Het hebben van een ervaren strafrechtadvocaat aan je zijde verhoogt aanzienlijk je kansen op een rechtvaardige uitkomst.

Strafrecht omvat de wetten en regels die betrekking hebben op crimineel gedrag en de daarbij behorende straffen. Het bepaalt welke handelingen als strafbaar worden beschouwd en welke straffen daarop van toepassing zijn.

Wij zijn verhuisD

Vanaf 31 januari hebben wij
een nieuw adres:

Ginnekenweg 38
4818 JG Breda