GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Echtscheiding mediation

Er zijn meerdere redenen waarom mensen ons benaderen voor echtscheiding mediation. Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Hierbij helpt een mediator van Alveo, als neutrale derde, bij het faciliteren van communicatie en onderhandelingen tussen partijen. 

Wat doet een mediator bij echtscheiding?

Bij een scheidingsmediation begeleidt een ervaren en gespecialiseerde MfN-mediator van Alveo partijen bij het oplossen van geschillen en het bereiken van overeenstemming tussen partijen die besloten hebben uit elkaar te gaan. Dit doet de mediator door het bespreken van kwesties, zoals de verdeling van eigendommen en / of vermogen en / of schulden, financiële regelingen, partneralimentatie, kinderalimentatie, omgang en andere belangrijke aspecten van de scheiding. Belangrijk hierbij is dat de mediator geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar helpt bij het bevorderen van begrip en vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. 

Daarnaast helpt de mediator partijen bij het nemen van beslissingen en bij het opstellen van (juridische) documenten, zoals een scheidingsconvenant en / of ouderschapsplan. Dit gebeurt allemaal zonder tussenkomst van een rechter.

Voordelen echtscheiding mediation

Als gezegd, zijn er meerdere redenen waarom mensen contact opnemen met Alveo voor mediation. Onderstaand enkele redenen waarom mensen voor een ervaren en gespecialiseerde MfN-mediator bij Alveo Advocaten & Mediators kiezen:

 • Vrijwilligheid: mediation is een vrijwillig proces. Dit betekent dat alle partijen akkoord gaan met de deelname aan het mediationtraject, waarbij partijen gemotiveerd zijn om samen tot een oplossing te komen.
 • Vertrouwelijkheid: het kiezen voor een echtscheidingsmediator biedt partijen een vertrouwelijke omgeving, waarin zij openlijk kunnen praten over hun belangen en zorgen. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en bevordert een meer open communicatie. 
 • Zelfbeschikking: het stelt partijen in staat om zelf beslissingen te nemen over de oplossing van hun geschil. In een gerechtelijke procedure wordt de beslissing meestal genomen door een rechter. 
 • Behoud van relatie: mediation stelt partijen in staat om de relatie te behouden of zelfs te verbeteren. Dit in tegenstelling tot meer confronterende juridische processen. Dit is voornamelijk van belang binnen familiemediation.
 • Minder vijandigheid: echtscheiding mediation bevordert een minder vijandige omgeving dan een gerechtelijke procedure. De mediator helpt bij het verminderen van spanningen en het bevorderen van een samenwerkende sfeer.
 • Snelheid: mediation kan vaak sneller tot een oplossing leiden dan een gerechtelijke procedure. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin een snel besluit nodig is en waar bijvoorbeeld kinderen betrokken zijn.
 • Kostenbesparend: over het algemeen is mediation kosteneffectiever dan een gerechtelijke procedure. Het vermijdt de hoge kosten van juridische vertegenwoordiging en gerechtelijke procedures.
 • Maatwerk: het biedt een op maat gemaakte aanpak voor geschillen, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke omstandigheden van elk geschil en de betrokken partijen. 

Voordelen echtscheidingsmediator met juridische achtergrond

Naast bovengenoemde voordelen van mediation hebben de ervaren en gespecialiseerde MfN-mediators bij Alveo een juridische achtergrond wat nóg meer voordelen kan hebben. Hieronder zijn enkele redenen opgesomd waarom mensen ervoor kunnen kiezen een mediator van Alveo met een juridische achtergrond in te schakelen:

 • Juridische expertise: de echtscheidingsmediators bij Alveo hebben kennis van de laatste wet- en regelgeving, waardoor zij waardevolle inzichten en begeleiding bieden.
 • Gespecialiseerde kennis: we zijn gespecialiseerd in wat wij doen en wij zorgen ervoor ook gespecialiseerd te blijven. Dit doen we door regelmatig cursussen, trainingen en opleidingen te volgen. 
 • Kennis van juridische procedures: mediators kunnen partijen informeren over gerechtelijke procedures en mogelijke uitkomsten als het geschil voor de rechter zou komen. Dit kan helpen om realistische verwachtingen te creëren en partijen te begeleiden bij het nemen van weloverwogen beslissingen. 
 • Vertrouwen in het proces: partijen voelen zich vaak comfortabeler als ze weten dat de mediator juridische expertise heeft. Dit kan het vertrouwen in het bemiddelingsproces vergroten en de bereidheid van partijen om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen bevorderen. 

Alveo staat voor u klaar

Aangezien het vaak verstandig is om de door de echtscheidingsmediator opgestelde documenten te laten beoordelen, bent u bij Alveo aan het juiste adres. Binnen Alveo Advocaten & Mediators hebben wij meerdere experts in huis die de (juridische) documenten beoordelen om ervoor te zorgen dat uw belangen adequaat worden vertegenwoordigd. 

Daarnaast hoeft een mediator van Alveo niet op zoek te gaan naar een advocaat om de (juridische) documenten bij de rechtbank in te dienen. Alveo heeft namelijk alles in huis. Alveo Advocaten & Mediators zorgt ervoor dat de, namens u, opgestelde (juridische) documenten bij de rechtbank worden ingediend en zorgt ook voor de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Dit om uw scheiding officieel te maken. 

Waarom kiezen voor echtscheiding mediation?

Kortom, bij echtscheiding mediation is het proces vaak sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een scheidingsmediation kan daarnaast ook een meer vreedzame en collaboratieve benadering van scheiding bevorderen, wat vooral belangrijk kan zijn als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Dit, omdat de nadruk bij echtscheiding mediation ligt op samenwerking en het vinden van oplossingen die voor eenieder aanvaardbaar zijn, met aandacht voor de belangen en behoeften van alle betrokken partijen.

Daarbij is het voor veel mensen fijn om een zekere mate van controle te behouden over het resultaat in vergelijking met een door de rechter genomen beslissing. 

Bij Alveo Advocaten & Mediators in Breda begrijpen wij de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd tijdens een scheiding en zijn hier om u daarmee te helpen. Onze ervaren echtscheidingsmediators staan klaar om u door dit proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw belangen worden beschermd.

Advies van een echtscheidingsmediator

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het regelen van scheiding of bij bemiddeling via een mediator in Breda. Wij zijn er om u door deze moeilijke tijd te loodsen en u te voorzien van de juridische begeleiding die u nodig heeft. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.

De echtscheidingsmediators van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over het mediationproces. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van onze echtscheiding mediation. scheiding

Veelgestelde vragen over echtscheiding mediation:

In het kader van echtscheiding mediation zoeken jij en jouw (ex-)partner door samenwerking en communicatie naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict, zonder tussenkomst van een rechter. Een gerechtelijke procedure daarentegen richt zich op de juridische aspecten van een conflict.

Er komt ontzettend veel op je af bij een echtscheiding. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ook horen we vaak dat mensen niet weten waar ze moeten beginnen. Een mediator kan jullie helpen om het scheidingsproces in goede banen te leiden. Maar, wat doet een mediator dan precies?

Een mediator kan er als onafhankelijke derde voor zorgen dat de belangen van jou en jouw (ex-)partner behartigd worden.

De belangrijkste taak van een mediator is om jullie beiden te begeleiden in het maken van afspraken rondom de echtscheiding. Dit doet hij/zij door:

 • Het gesprek en de communicatie tussen jou en jouw (ex-)partner op gang te brengen. 
 • De feiten in kaart te brengen, alsook ieders belang en achtergrond hiervan.
 • De voortgang en procedure te bewaken.
 • Alle partijen evenveel aan het woord te laten.
 • Te helpen bij het creëren van begrip voor elkaar.
 • Te zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich goed bij voelen.

De uiteindelijke ‘oplossing’ wordt door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, bij een echtscheiding wordt dit ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd. In deze overeenkomst staat precies wat beiden partijen met elkaar hebben afgesproken.

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jou en jouw (ex-)partner moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en wantrouwen. Mediation kan je dan helpen om toch in goed overleg afspraken te maken over bijvoorbeeld de kinderen, de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

Bij mediation los je een conflict op door bemiddeling. Dit gebeurt door een onafhankelijke derde, een mediator. Redenen om voor mediation te kiezen:

 • Je hebt vaak snel een oplossing.
 • Tijdens mediation kunnen jullie samen de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven.
 • Je bepaalt zelf wat je met jouw (ex-)partner afspreekt.
 • Mediation is maatwerk en gericht op wat in jullie situatie tot goede afspraken leidt.

40% van de scheidingsmediation zaken worden binnen 5 weken opgelost. 90% is binnen een kwartaal opgelost. Echtscheidingen duren, inclusief de procedure bij de rechtbank, gemiddeld drie maanden.

De duur hangt ook af van de complexiteit van de scheiding, wat de mensen ook zelf al hebben geregeld. Zijn er huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen, erfenissen en / of schenkingen? Zijn er ondernemers bij betrokken?

Over het algemeen hebben wij mensen aan tafel die zelf veel aanleveren en snel een gezamenlijke oplossing willen bereiken.

Als koppels niet tot een overeenkomst kunnen komen tijdens echtscheiding mediation, blijven traditionele juridische procedures een optie. In dit geval kan de mediator helpen bij het voorbereiden van de nodige documentatie voor juridische stappen en kan het proces worden voortgezet voor bemiddeling of arbitrage.

Als je op zoek bent naar een mediator zul je al snel merken dat er veel aanbod is.  Dat maakt het niet makkelijk, want hoe vind je nou een goede mediator? Bij het kiezen van een mediator voor scheiding is het belangrijk om te zoeken naar iemand met ervaring en specialisatie in familie- en scheidingsmediation, zoals de mediators van Alveo. Het is ook essentieel om een mediator te vinden waarbij jullie je op je gemak voelen en die in staat is om effectief te communiceren en conflicten op te lossen.

Het kan voorkomen dat jij en jouw (ex-)partner al gestart zijn met een mediationtraject en dat blijkt dat de echtscheiding mediation niet werkt. Als jullie keer op keer niet op één lijn komen en er staat nog niets op papier, dan is het wellicht tijd om te stoppen met de mediation en een eigen advocaat in te schakelen. Stoppen met mediation is pas een goede keuze wanneer de mediation volledig is stukgelopen.

Als je na een onsuccesvolle poging tot mediation een eigen scheidingsadvocaat hebt ingeschakeld, hebben jij en jouw (ex-)partner met de mediator al veel besproken. Alles wat tijdens de mediation is besproken, is vertrouwelijke informatie en kan niet ineens tegen je worden gebruikt in het proces met een eigen advocaat. Geheimhouding is een belangrijke afspraak en staat in de mediationovereenkomst.