GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Scheidingsconvenant: wat is het en hoe werkt het?

scheidingsconvenant, wat is een echtscheidingsconvenant, convenant scheiding

Scheidingsconvenant: wat is het en hoe werkt het?

Een scheiding is een emotioneel en juridisch complex proces. Om de afwikkeling van een echtscheiding soepel te laten verlopen en conflicten te minimaliseren, kan een scheidingsconvenant (ook wel: echtscheidingsconvenant) van onschatbare waarde zijn. In dit artikel bekijken we wat een scheidingsconvenant precies inhoudt en hoe het werkt.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant wordt opgesteld tijdens het proces van echtscheiding. Het opstellen van een scheidingsconvenant kan helpen om de scheidingsprocedure soepeler te laten verlopen en conflicten te minimaliseren. Dit omdat het beide partijen de mogelijkheid biedt om samen tot overeenstemming te komen over belangrijke kwesties.

Zodra beide echtgenoten hebben besloten om te scheiden en zij het eens zijn over belangrijke kwesties met betrekking tot de echtscheiding, zoals de verdeling van bezittingen, alimentatie, ouderlijk gezag, enzovoort, kan het convenant worden opgesteld.

Familierechtadvocaat of MFN-mediator: Opstellen van een echtscheidingsconvenant

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan helpen om de echtscheidingsprocedure soepeler te laten verlopen en conflicten te minimaliseren, omdat het beide partijen de mogelijkheid biedt om samen tot overeenstemming te komen over belangrijke kwesties.

Het is gebruikelijk dat het convenant wordt opgesteld nadat de echtscheidingsprocedure is gestart, maar voordat de echtscheidingsbeschikking door de rechtbank wordt gewezen. Het echtscheidingsconvenant wordt dan ingediend bij de rechtbank als onderdeel van het echtscheidingsproces.

Soms wordt het scheidingsconvenant ook opgesteld voordat de echtscheidingsprocedure officieel begint, als beide partijen al overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden van de scheiding. In dit geval kan het convenant dienen als leidraad voor de verdere juridische stappen in het echtscheidingsproces.

Inhoud van een scheidingsconvenant

Het convenant is een juridisch schriftelijke overeenkomst tussen beide echtgenoten waarin zij afspraken vastleggen met betrekking tot diverse zaken die te maken hebben met de echtscheiding. Deze afspraken kunnen onder andere betrekking hebben op:

  1. Vermogensverdeling: Hierbij worden afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd.
  2. Alimentatie: Het convenant kan bepalen of er sprake is van partneralimentatie en zo ja, hoeveel en voor hoelang. Ook kan er afspraken worden gemaakt over eventuele kinderalimentatie.
  3. Ouderlijk gezag en omgangsregelingen: Het convenant kan regelingen bevatten met betrekking tot de zorg voor eventuele kinderen na de scheiding, zoals de verdeling van ouderlijk gezag en een omgangsregeling.
  4. Pensioenen: Er kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van opgebouwde pensioenrechten tijdens het huwelijk.
  5. Overige zaken: Afhankelijk van de situatie kunnen er ook afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van huisdieren, de verdeling van eventuele ondernemingen, of andere specifieke kwesties die relevant zijn voor de betrokken partijen.

Het opstellen van een scheidingsconvenant: advocaten of mediators?

Een scheidingsconvenant wordt meestal opgesteld door de advocaten of mediators die betrokken zijn bij de echtscheidingsprocedure. In sommige gevallen kunnen de echtgenoten ervoor kiezen om zelf een echtscheidingsconvenant op te stellen, maar het is vaak raadzaam om hierbij professionele hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat alle juridische en praktische aspecten correct worden behandeld. Zodra het echtscheidingsconvenant is goedgekeurd en de echtscheidingsprocedure is afgerond, wordt het een juridisch bindend document tussen de (voormalige) echtgenoten.

Advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht hebben ervaring met het opstellen van echtscheidingsconvenanten en kunnen partijen (ook beiden) begeleiden bij het bespreken en vastleggen van de voorwaarden van de echtscheiding. Mediators kunnen ook worden ingeschakeld om te helpen bij het faciliteren van onderhandelingen tussen de echtgenoten en het opstellen van een convenant dat voor partijen beiden acceptabel is.

Het is belangrijk dat beiden echtgenoten volledig begrijpen wat er in het scheidingsconvenant wordt vastgelegd voordat ze het ondertekenen. Daarom is het gebruikelijk dat elke echtgenoot zijn of haar eigen advocaat heeft die hen adviseert en vertegenwoordigt gedurende het proces van het opstellen en onderhandelen over het echtscheidingsconvenant.

Voordelen van een scheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant heeft verschillende voordelen ten opzichte van een eenzijdige echtscheidingsprocedure, waarbij één van de partijen de scheiding aanvraagt zonder overleg met de andere partij. Enkele voordelen (kunnen) zijn:

  1. Gelijkwaardigheid en overeenstemming: In een echtscheidingsconvenant komen beide partijen samen tot overeenstemming over belangrijke kwesties zoals vermogensverdeling, alimentatie, en omgangsregelingen voor eventuele kinderen. Dit zorgt voor een gevoel van gelijkwaardigheid en kan het conflict verminderen in vergelijking met een eenzijdige procedure waarbij één partij de beslissingen oplegt.
  2. Maartwerk: Een scheidingsconvenant kan op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften en omstandigheden van het echtpaar. Dit kan leiden tot oplossingen die beter passen bij de individuele situatie dan de standaardregels die van toepassing zijn in een eenzijdige echtscheidingsprocedure.
  3. Kostenbesparing: Het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan in veel gevallen kostenbesparend zijn in vergelijking met een langdurige en mogelijk kostbare gerechtelijke procedure. Door samen te werken en tot overeenstemming te komen, kunnen advocaatkosten en gerechtskosten worden beperkt.
  4. Snellere afhandeling: Een scheidingsconvenant kan helpen om het echtscheidingsproces te versnellen, omdat beide partijen al tot overeenstemming zijn gekomen voordat de zaak naar de rechtbank gaat. Dit kan leiden tot een snellere afhandeling van de echtscheiding en minder stress voor alle betrokkenen. Minder doordat beide partijen samenwerken aan het opstellen van het convenant, kan dit helpen om conflicten te verminderen en de relatie tussen de voormalige echtgenoten te behouden of te verbeteren, wat met name belangrijk kan zijn als er kinderen bij betrokken zijn.
  5. Minder conflicten: Doordat beide partijen samenwerken aan het opstellen van het convenant, kan dit helpen om conflicten te verminderen en de relatie tussen de (al dan niet voormalige) echtgenoten te behouden of te verbeteren, wat met name belangrijk kan zijn als er kinderen bij betrokken zijn.

Al met al biedt een echtscheidingsconvenant vaak meer flexibiliteit, controle en minder conflicten dan een eenzijdige procedure, waardoor het een aantrekkelijke optie kan zijn voor veel partijen die uit elkaar gaan.

Juridisch advies en bijstand bij het opstellen van een scheidingsconvenant

Alveo Advocaten en Mediators in Breda staat klaar om u juridische advies / bijstand te verlenen bij het opstellen van een scheidingsconvenant. Onze familierechtadvocaten en mediators kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijkheden en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de familierechtadvocaat of echtscheiding mediator. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.