GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

(Beperkte) gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

De veranderingen in de wetgeving omtrent huwelijkse voorwaarden in Nederland hebben een grote impact op hoe echtparen hun vermogen beheren. Van de algehele gemeenschap van goederen tot de recent ingevoerde beperkte gemeenschap van goederen, elke stap vereist begrip en planning om conflicten bij scheiding of overlijden te voorkomen. Zet je huwelijk op de juiste koers met heldere afspraken over bezittingen en schulden. Ontdek hoe je met de juiste huwelijkse voorwaarden grip houdt op je financiën en de toekomst van je relatie veiligstelt.

Gemeenschap van goederen

Om de huwelijkse voorwaarden beter te begrijpen, is het van belang te weten dat Nederland tot 1 januari 2018 een wettelijke algehele gemeenschap van goederen kende. Dit hield in dat al het individuele bezit van beide partners automatisch werd samengevoegd bij het aangaan van het huwelijk. Met andere woorden, ze beloofden niet alleen elkaar trouw, maar gaven ook impliciet aan: “Ja, ik deel de helft van mijn bezittingen en schulden met jou, en ik ontvang graag de helft van die van jou.”

Met andere woorden, wanneer mensen elkaar het jawoord geven, realiseren maar weinigen zich dat ze niet alleen eeuwige trouw beloven, maar ook feitelijk zeggen: “Ja, ik verbind mij ertoe om de helft van al mijn bezittingen en schulden met jou te delen, en ik waardeer het dat jij hetzelfde doet voor jouw bezittingen en schulden.”

Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd en zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgemaakt? Dan zijn jullie automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat al jullie vermogen en bezittingen bij een scheiding eerlijk moeten worden verdeeld. Ieder krijgt de helft.

Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen. Dit betekent dat je vanaf die datum trouwt in beperkte gemeenschap van goederen. Concreet houdt dit in dat al jouw persoonlijke bezittingen en schulden die je vóór het huwelijk had, privé blijven en niet gedeeld worden met jouw partner.

Schenkingen en erfenissen die je voor het huwelijk hebt ontvangen, of die je tijdens het huwelijk ontvangt, blijven ook privé, tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. Alleen de bezittingen en schulden die je na het huwelijk verkrijgt, worden gezamenlijk eigendom van jou en jouw partner.

Het lijkt simpel dat “trouwen nieuwe stijl”, maar in de praktijk kan het behoorlijk ingewikkeld worden. Om ruzie bij scheiding of verdeling van de nalatenschap te voorkomen, is het daarom belangrijk om tijdens het huwelijk een goede administratie bij te houden. Bij een eventuele scheiding dienen deze gezamenlijke bezittingen en schulden bij helft te worden verdeeld tussen de echtgenoten.

Huwelijkse voorwaarden

Zijn er wel huwelijkse voorwaarden opgemaakt, dan hebben jullie destijds bij de notaris duidelijk afspraken gemaakt over de verdeling van de eigendommen. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan heten deze afspraken partnerschapsvoorwaarden. Zo kan je bijvoorbeeld hebben afgesproken dat bepaalde bezittingen van jullie samen zijn en sommige van jou persoonlijk. Ook kun je met de huwelijkse voorwaarden ervoor zorgen dat jouw eigen bedrijf van jou blijft. Je kan hier dan gewoon mee verder tijdens en na de scheiding. Bij een scheiding gelden de huwelijkse voorwaarden. Zelfs als je eigenlijk al niet meer weet wat er in staat. We kunnen in zulke gevallen samen met je kijken wat jullie in de huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken, je hierover verder informeren en aangeven dit in jullie concrete situatie betekent.

Je kan nog steeds kiezen voor een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden laten opmaken, maar dan moet je eerst naar een notaris om dat te regelen. 

Lees ook ons blog over koude uitsluiting en huwelijkse voorwaarden.

Gemeenschap van goederen omzetten naar huwelijkse voorwaarden

Soms kan het slim zijn om jullie huwelijk in gemeenschap van goederen om te zetten naar huwelijkse voorwaarden. Dit, bijvoorbeeld als je een eigen bedrijf begint. Door huwelijkse voorwaarden op te stellen bescherm je de continuïteit van het bedrijf en daarnaast ook de partner die buiten het bedrijf staat. Jullie moeten het wel allebei eens zijn met deze wijziging. Het is namelijk niet mogelijk om eenzijdig huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Lukt het jullie om samen goede afspraken te maken over de verdeling van de huwelijksgemeenschap of over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, dan kunnen de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Lukt het niet en moet er een rechter aan te pas komen, dan kunnen wij een procedure voor je voeren.

Meer weten over de (beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Wil je meer informatie over de (beperkte) gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of hoe je jouw specifieke situatie het beste kunt aanpakken? Neem dan gerust contact op met Alveo. Ons team staat klaar om samen met jou te bekijken wat er precies in jouw huwelijkse voorwaarden staat en om te bespreken wat er zou gebeuren bij een eventuele scheiding of overlijden. Heb je vragen? Aarzel dan niet om ze aan ons te stellen. We zijn er om je te helpen!

Veelgestelde vragen

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die voor of tijdens het huwelijk worden gemaakt tussen partners over de verdeling van bezittingen en schulden. In tegenstelling tot een algehele gemeenschap van goederen, waarin alles automatisch wordt gedeeld, regelen huwelijkse voorwaarden specifiek welke bezittingen en schulden van wie zijn.

Huwelijkse voorwaarden kunnen worden opgesteld vóór het huwelijk bij een notaris. Het is essentieel dat beide partners hiermee instemmen en dat de voorwaarden nauwkeurig worden vastgelegd volgens de wettelijke vereisten.

Ja, het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden te wijzigen na het huwelijk. Dit kan echter alleen als beide partners het hiermee eens zijn. De wijzigingen moeten ook worden vastgelegd bij een notaris.

Bij een scheiding waarbij huwelijkse voorwaarden van kracht zijn, moeten de voorwaarden worden gevolgd zoals vastgelegd in het huwelijkscontract. Bezittingen en schulden worden verdeeld volgens deze voorwaarden, met inachtneming van eventuele afspraken over alimentatie en andere financiële regelingen.

Huwelijkse voorwaarden kunnen specifieke bepalingen bevatten met betrekking tot erfenissen. In sommige gevallen kunnen huwelijkse voorwaarden voorschrijven dat een erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt en alleen aan de begunstigde toekomt, zonder dat deze met de echtgenoot wordt gedeeld.

Bij een beperkte gemeenschap van goederen blijven de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn verworven, gescheiden. Echter, bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, vallen wel in een gemeenschap, zij het beperkter dan bij een algehele gemeenschap van goederen. Dit kan van invloed zijn op de verdeling van een woning bij scheiding.

Huwelijkse voorwaarden bepalen hoe bezittingen en schulden worden verdeeld bij een scheiding. Ze kunnen invloed hebben op zaken als eigendomsrechten van een woning, financiële verantwoordelijkheden en alimentatieverplichtingen. Neem voor specifieke juridische adviezen en vragen over uw persoonlijke situatie altijd contact op met een gespecialiseerde advocaat van Alveo.