GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Bezwaar omzetting taakstraf

Bezwaar omzetting taakstraf

Elk jaar krijgen veel veroordeelden een taakstraf opgelegd door de officier van justitie of de rechter. Als veroordeelde ben je zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taakstraf en dien je strikt de afspraken na te komen die met de reclassering zijn gemaakt. Als de taakstraf niet (correct) wordt uitgevoerd binnen de gestelde termijn, kan de officier van justitie besluiten deze om te zetten in vervangende hechtenis. Voor elke 2 uur niet-gewerkte taakstraf wordt 1 dag vervangende hechtenis opgelegd.

Stap 1: Bezwaar maken binnen de termijn

Stel je voor: je ontvangt een brief van de officier van justitie waarin staat dat je taakstraf zal worden omgezet. Wat kun je hieraan doen?

Je hebt de mogelijkheid om binnen twee weken na ontvangst van het schriftelijke bericht bezwaar te maken tegen de omzetting. Het is cruciaal om binnen deze termijn contact op te nemen met een advocaat.

Stap 2: Advocaat inschakelen voor bezwaarschrift

Een strafrechtadvocaat zal, namens jou, een bezwaarschrift indienen tegen de omzetting van de taakstraf. In dit bezwaarschrift moet worden onderbouwd waarom de omzetting onterecht is. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege ziekte of het verlies van een baan als gevolg van de omzetting. Het is dus essentieel dat de veroordeelde, of diens advocaat, goed argumenteert waarom de taakstraf alsnog zou moeten worden uitgevoerd.

Stap 3: Geen hoger beroep mogelijk

Er kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank op het bezwaarschrift, dus het is van groot belang om tijdig een advocaat in te schakelen.

Onze ervaren advocaten helpen

Onze advocaten hebben uitgebreide ervaring met het opstellen van bezwaarschriften tegen de omzetting van taakstraffen en zijn bekend met de procedures bij de rechtbank. Neem contact met ons op om uw zaak aan ons voor te leggen!