GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Bezwaar omzetting taakstraf

Bezwaar omzetting taakstraf

Jaarlijks wordt aan een groot aantal veroordeelden een taakstraf opgelegd door de officier van justitie of de rechter. Voor de uitvoering van de taakstraf ben je als veroordeelde zelf verantwoordelijk. Je moet je dan ook strikt houden aan de afspraken die met de reclassering zijn gemaakt. Indien de taakstraf niet (behoorlijk) wordt verricht, binnen de gestelde termijn, dan kan de officier van justitie de opgelegde taakstraf omzetten in vervangende hechtenis. Voor iedere 2 uur van de niet-gewerkte taakstraf, wordt 1 dag vervangende hechtenis ten uitvoer gelegd.

Stel je voor: je hebt een brief van de officier van justitie ontvangen, waarin staat dat de taakstraf zal worden omgezet. Wat kun je hiertegen doen?

De mogelijkheid bestaat om binnen twee weken na het schriftelijk bericht van een omzetting bezwaar te maken tegen de omzetting. Het is van belang dat je, na ontvangst van de kennisgeving van de omzetting van de taakstraf, binnen twee weken contact opneemt met een advocaat.

Een advocaat zal, namens jou, een bezwaarschrift indienen tegen de omzetting van de taakstraf. In het bezwaarschrift moet worden beargumenteerd waarom de omzetting onterecht is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet uit kunnen voeren van de taakstraf door ziekte of het verliezen van een baan door een omzetting van de taakstraf. Met andere woorden: het is van groot belang dat de (advocaat van de) veroordeelde goed onderbouwd waarom de taakstraf alsnog verricht zou moeten / mogen worden.

Tegen de beslissing van de rechtbank op het bezwaarschrift is geen hoger beroep mogelijk. Het is dus van belang om tijdig een advocaat in te schakelen.

De advocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring met het opstellen van een bezwaarschrift tegen de omzetting van een taakstraf en met de procedure bij de rechtbank.

Neem contact met ons op om uw zaak aan ons voor te leggen!

Wij zijn verhuisD

Vanaf 31 januari hebben wij
een nieuw adres:

Ginnekenweg 38
4818 JG Breda