GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Hoe wordt een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) toegepast in het jeugdstrafrecht?

Hoe wordt een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) toegepast in het jeugdstrafrecht?

Wanneer wordt vastgesteld dat een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) passend is voor een minderjarige, kan de rechter deze maatregel opleggen als onderdeel van het vonnis. Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de minderjarige. Minderjarigen staan in zo’n onder toezicht van de jeugdreclassering en moeten bijvoorbeeld een agressieregulatietraining volgen of een gezinsgerichte training. De voortgang van de minderjarige wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig kunnen aanpassingen worden gemaakt aan gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) om ervoor te zorgen dat deze effectief blijft in het bevorderen van positief gedrag en het voorkomen van herhaling van strafbare feiten. De maatregel duurt minimaal zes maanden en maximaal een jaar en kan worden verlengd. Als de minderjarige zich niet houdt aan de behandeling dan volgt detentie voor het resterende deel van de maatregel.