GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat gebeurt er met onze kinderen als we scheiden?

Wat gebeurt er met onze kinderen als we scheiden?

Tijdens een scheiding moeten ouders afspraken maken over de zorg voor de kinderen. Dit kan onder meer betrekking hebben op wie het kind op welk moment zal opvangen en hoe beslissingen over het kind worden genomen. Wanneer je het oneens bent over hoe de zorg voor de kinderen moet worden geregeld, kun je een familiemediator inschakelen om te helpen bij het vinden van een oplossing. Als dat niet lukt, kun je ook een familierecht– of scheidingsadvocaat inschakelen om je te helpen bij het oplossen van het conflict.