GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat houdt een beperkte gemeenschap van goederen in met betrekking tot een woning?

Wat houdt een beperkte gemeenschap van goederen in met betrekking tot een woning?

Bij een beperkte gemeenschap van goederen blijven de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn verworven, gescheiden. Echter, bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, vallen wel in een gemeenschap, zij het beperkter dan bij een algehele gemeenschap van goederen. Dit kan van invloed zijn op de verdeling van een woning bij scheiding.