GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat is een gedragsbeïnvloedende maatregel?

Wat is een gedragsbeïnvloedende maatregel?

Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is een strafrechtelijke maatregel en is bedoeld om minderjarigen te leren hun gedrag te veranderen en om daarmee herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen. Deze zeer strenge maatregel is bedoeld voor minderjarige veelplegers tussen de 12 en de 21 jaar met gedragsproblemen. Ook jongeren met gedragsproblemen die voor het eerst een ernstig delict plegen komen voor de maatregel in aanmerking. Deze maatregelen zijn is bedoeld om het gedrag van de minderjarige positief te beïnvloeden en hen te helpen hun gedrag te veranderen en te verbeteren. Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt vaak gebruikt als een alternatief voor traditionele straffen, met als doel recidive te voorkomen en minderjarigen te rehabiliteren. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder educatieve programma's, therapieën, community service en andere op maat gemaakte interventies, afhankelijk van de behoeften van de minderjarige en de aard van het delict.