GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat is familierecht?

Wat is familierecht?

Familierecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met familierelaties, waaronder huwelijk, echtscheiding, ouderschapsrecht en adoptie. Het is een tak van het burgerlijk recht die zich bezighoudt met de juridische rechten en verplichtingen van familieleden en huiselijke relaties, waaronder zaken met betrekking tot het gezinshuis, eigendommen en financiële ondersteuning.