GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat is het verschil tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht?

Wat is het verschil tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht?

Het belangrijkste verschil tussen jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht is de benadering van de rechtbank. In het jeugdstrafrecht ligt de nadruk meer op een pedagogische aanpak, terwijl in het volwassenenstrafrecht de nadruk meer ligt op bestraffing en vergelding. Jeugdstraffen zijn over het algemeen milder en is gericht op het voorkomen van recidive en het bevorderen van positief gedrag bij jongeren.