GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat is jeugdrecht?

Wat is jeugdrecht?

Jeugdrecht omvat alle wetten en regels die betrekking hebben op minderjarigen. Het jeugdrecht is onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals het civiel jeugdrecht en het jeugd(straf)recht. In het civiel jeugdrecht gaat het bijvoorbeeld om ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, maar ook om scheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In het jeugdstrafrecht gaat het om jeugdigen die verdacht worden van een strafbaar feit.