GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat zijn de eerste stappen die ik moet nemen als ik wil scheiden?

Wat zijn de eerste stappen die ik moet nemen als ik wil scheiden?

De eerste stap is om te bepalen of je aan de wettelijke eisen voldoet om te kunnen scheiden. In de meeste landen moet je minstens een jaar getrouwd zijn, tenzij er sprake is van een speciale omstandigheid, zoals bijvoorbeeld geweld of overspel. Wanneer je aan de wettelijke eisen voldoet, kun je een aanvraag indienen bij de rechtbank om te scheiden.