GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat zijn de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot een erfenis?

Wat zijn de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot een erfenis?

Huwelijkse voorwaarden kunnen specifieke bepalingen bevatten met betrekking tot erfenissen. In sommige gevallen kunnen huwelijkse voorwaarden voorschrijven dat een erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt en alleen aan de begunstigde toekomt, zonder dat deze met de echtgenoot wordt gedeeld.