GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat zijn de rechten van een minderjarige in het jeugdstrafrecht?

Wat zijn de rechten van een minderjarige in het jeugdstrafrecht?

Een minderjarigen die betrokken wordt in een strafrechtelijke procedure heeft bepaalde rechten die hem beschermen en een eerlijk het recht om de persoon die het ouderlijk gezag heeft te informeren, het recht op bijstand door een advocaat, het recht op een individuele beoordeling van zijn zaak, het recht op medisch onderzoek en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige. Deze rechten zijn ervoor om te zorgen dat een minderjarigen eerlijk worden behandeld binnen het juridische systeem en dat zijn belangen worden beschermd. Het is belangrijk om jouw kind op de hoogte te brengen van deze rechten en ervoor te zorgen dat deze rechten ook worden gerespecteerd tijdens het juridische proces.