Civiele jeugdrecht

Komt je kind in aanraking met politie of justitie, of er signalen komen uit andere hoeken, kan het zijn dat Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld.

In veel gevallen wordt eerst een zogenaamde zorgmelding gedaan door iemand uit de directe omgeving (familie of buren), school of de politie. Die zorgmelding wordt eerst beoordeeld en als dat nodig wordt gevonden dan kan door de Raad voor de Kinderbescherming verder onderzoek gedaan worden naar de opvoedsituatie.

Als deze instanties vinden dat de ontwikkeling van je kind in gevaar is kunnen zij de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling (OTS) of zelfs een uithuisplaatsing (UHP) te verlenen.

Inmenging van Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming komt voor de ouders vaak als een volledige verassing. Vaak is dit onterecht of op basis van de verkeerde gegevens.