Ondertoezichtstelling

Tijdens een rechtszitting vraagt de kinderrechter jouw mening over de ondertoezichtstelling. Als jouw kind 12 jaar of ouder is, is de kinderrechter verplicht om zijn of haar mening te vragen. De kinderrechter kan ook een kind dat jonger is dan 12 jaar om zijn / haar mening vragen. Dit is echter niet verplicht. 

Besluit de kinderrechter om jouw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt er voor dat er een jeugdzorgwerker komt. Jullie zijn verplicht deze hulp te accepteren.  

De kinderrechter bepaalt hoe lang jouw kind onder toezicht wordt gesteld. Dat is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 12 maanden verlengen. Een ondertoezichtstelling kan tot jouw kind 18 jaar is. 

WIL JE MEER WETEN OVER ONDERTOEZICHTSTELLING?

Dreigt er een ondertoezichtstelling en zoek je als ouder voor jouw kind of als kind zelf een advocaat die goed op de hoogte is van de regels en eisen die gelden? Neem vooral contact met ons op om te bespreken wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.