Uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter vragen om een machtiging tot (gesloten) uithuisplaatsing te verlenen. Dat gebeurt alleen als tijdens de ondertoezichtstelling echter blijkt dat met hulp en begeleiding de zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van jouw kind niet voldoende kunnen worden weggenomen.

Een uithuisplaatsing is alleen mogelijk als ook de ondertoezichtstelling is uitgesproken. In sommige gevallen wordt tegelijk met de (voorlopige) ondertoezichtstelling ook direct de uithuisplaatsing gevraagd.

MEER WETEN OVER UITHUISPLAATSING?

Heb je behoefte aan meer informatie over een uithuisplaatsing of gesloten uithuisplaatsing en zoek je als ouder voor jouw kind of als kind zelf een advocaat die goed op de hoogte is van de regels en eisen die gelden? Neem vooral contact met ons op om te bespreken wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.