GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

De rechten van kinderen bij een scheiding

rechten kind scheiding echtscheiding mediation familiemediation alveo advocaat breda

De rechten van kinderen bij een scheiding

Het beschermen van de rechten van minderjarige kinderen tijdens een scheiding is van het grootste belang. Scheidingen zijn vaak emotioneel en stressvol voor alle betrokkenen, maar het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de belangen van de kinderen te allen tijde worden beschermd. In dit artikel bespreken de advocaten van Alveo Advocaten & Mediators uitgebreid de rechten van minderjarige kinderen tijdens een scheiding.

Het belang van het kind

Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat kinderen geen partij zijn in een echtscheiding. Ze zijn onschuldige toeschouwers in een situatie die ze vaak niet volledig begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en de betrokken (juridische) professionals om ervoor te zorgen dat de rechten van deze kwetsbare groep worden gerespecteerd en beschermd.

Juridische Verantwoordelijkheden

Een scheiding brengt verschillende juridische verantwoordelijkheden met zich mee met betrekking tot de kinderen. Deze verantwoordelijkheden omvatten:

 1. Ouderlijk gezag en zorgplicht: beide ouders behouden in de meeste gevallen het ouderlijk gezag, wat betekent dat ze gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van hun kinderen. Dit omvat financiële verantwoordelijkheid voor de kosten van de kinderen, zoals voeding, kleding, onderwijs en medische zorg.
 2. Omgangsregeling: het is belangrijk om een omgangsregeling vast te stellen waarin wordt bepaald hoeveel tijd het kind met elke ouder doorbrengt na de scheiding. Deze regeling moet in het belang van het kind zijn en praktisch uitvoerbaar.
 3. Kinderalimentatie: Als een ouder niet de dagelijkse zorg heeft voor het kind, kan de andere ouder verplicht worden om kinderalimentatie te betalen. De kinderalimentatie is bedoeld om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.
 4. Ouderschapsplan: in Nederland is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als je gaat scheiden en minderjarige kinderen hebt. Dit plan bevat afspraken over de zorg voor en opvoeding van de kinderen en moet in overleg worden opgesteld.

Het Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een essentieel document dat de rechten van minderjarige kinderen tijdens een scheiding beschermt. Het bevat gedetailleerde afspraken tussen de ouders over zaken als:

 • Omgangsregeling: hoe vaak en wanneer zal het kind bij elke ouder zijn?
 • Kinderalimentatie: hoeveel zal de ene ouder aan de andere ouder betalen voor de opvoeding van het kind?
 • Schoolkeuze: welke school zal het kind bijwonen?
 • Medische zorg: hoe worden medische beslissingen voor het kind genomen?
 • Feestdagen en vakanties: hoe worden speciale gelegenheden verdeeld tussen de ouders?
  Het ouderschapsplan is een juridisch bindend document en moet met zorg worden opgesteld. De betrokkenheid van een mediator of advocaat in Breda, zoals van Alveo Advocaten & Mediators, kan helpen bij het opstellen van een effectief plan dat de belangen van de kinderen beschermt.

Het belang van goede communicatie

Eén van de meest kritieke aspecten van het beschermen van de rechten van minderjarige kinderen tijdens een scheiding is de wijze van communicatie tussen de ouders. Ondanks de emoties die vaak gepaard gaan met een scheiding, is het van essentieel belang dat ouders blijven praten en samenwerken voor het welzijn van hun kinderen.

Een mediator kan hierbij helpen door als neutrale derde partij te fungeren, ouders te begeleiden bij gesprekken en te helpen bij het oplossen van geschillen. De mediators van Alveo Advocaten & Mediators in Breda biedt dergelijke diensten aan om ouders te ondersteunen bij het behouden van open communicatie en het maken van weloverwogen beslissingen.

De stem van het kind

In Nederland is er erkenning voor de stem van het kind in juridische procedures met betrekking tot scheiding en ouderlijk gezag. Kinderen hebben het recht om te worden gehoord, vooral als ze oud genoeg zijn om hun eigen mening te vormen. De rechter kan een kind ouder dan twaalf jaar vragen om zijn of haar mening te geven. In sommige gevallen nodigt de rechtbank ook jongere kinderen uit. Dit is afhankelijk van de situatie en soms ook de wens van het kind of de ouders zelf.

Het is belangrijk op te merken dat het niet betekent dat het kind de uiteindelijke beslissingen neemt, maar hun mening wordt meegenomen in de overwegingen. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat hun rechten en belangen worden gerespecteerd.

Conflictoplossing

Hoewel scheidingen vaak met conflicten gepaard gaan, is het in het belang van de kinderen om deze conflicten zo vreedzaam mogelijk op te lossen. Hier zijn enkele methoden voor conflictoplossing die kunnen helpen:

 1. Mediation: een neutrale mediator kan ouders begeleiden bij het oplossen van geschillen en het opstellen van een ouderschapsplan.
 2. Collaboratieve scheiding: Dit is een proces waarbij beide ouders en hun advocaten zich inzetten om een oplossing te vinden zonder naar de rechter te stappen.
 3. Scheidingsbemiddeling: Dit omvat het inschakelen van een professionele scheidingsbemiddelaar om ouders te helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de scheiding en de zorg voor de kinderen.

De rol van Alveo Advocaten & Mediators in Breda

De familierechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators begrijpt de complexiteit en gevoeligheid van scheidingen, vooral wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Ze zijn toegewijd aan het beschermen van de rechten van deze kinderen en het helpen van ouders om constructieve oplossingen te vinden.

Het team van Alveo bestaat uit gespecialiseerde advocaten in Breda en mediators en heeft uitgebreide ervaring in familierechtelijke kwesties, waaronder scheidingen en geschillen rondom de verzorging en opvoeding van de kinderen. Ze kunnen ouders begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, het onderhandelen over omgangsregelingen en het oplossen van geschillen op een vreedzame manier.

Rechten van het kind bij scheiding

Het beschermen van de rechten van minderjarige kinderen tijdens een scheiding is een verantwoordelijkheid die niet lichtvaardig mag worden opgevat. Ouders en juridische professionals moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de belangen van de kinderen voorop staan en dat ze worden beschermd tegen de negatieve gevolgen van een scheiding.

Het opstellen van een gedetailleerd ouderschapsplan, het bevorderen van open communicatie en het zoeken naar vreedzame manieren om conflicten op te lossen, zijn allemaal cruciale stappen in dit proces. Alveo Advocaten en Mediators in Breda staat klaar om ouders te ondersteunen bij het beschermen van de rechten van hun kinderen tijdens deze uitdagende periode in hun leven.

De familierechtadvocaten en mediators van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijkheden en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de familierechtadvocaat of mediator. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.