GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Snelheidsovertredingen: effecten en juridische bijstand

snelheidsovertreding te hard rijden 30 km 50 km/u te hoge snelheid rijbewijs advocaat strafrecht boete

Snelheidsovertredingen: effecten en juridische bijstand

Zoef! Flits! Daar gaat weer een snelheidsduivel voorbij, haastig op weg naar zijn bestemming. Net even het gaspedaal verder intrappen, we doen het allemaal wel eens, maar wist je dat achter die adrenalinekick van te hard rijden een heel verhaal schuilt? Wanneer de snelheid met meer dan 30 km/u wordt overschreden, wordt dit beschouwd als aanzienlijk te hard rijden. Dergelijke overtredingen van die snelheidslimiet worden behandeld binnen het strafrecht. Hoe dit verder gaat en wat de gevolgen zijn van zo'n snelheidsovertreding lees je in dit artikel.

Ontdek de verborgen gevolgen van 30 of 50 km te hard rijden

Een snelheidsovertreding van 30 of 50 km/u lijkt op het eerste gezicht niet zo heel ernstig. Veel mensen denken misschien dat het gewoon een kwestie is van een paar kilometer per uur te hard rijden, boete betalen en je bent er van af. Maar in de werkelijkheid heeft een te hoge snelheid van 30 km/u of meer of het verdubbelen van de toegestane snelheid (ernstige) gevolgen die door bestuurders vaak over het hoofd worden gezien. Elke overtreding kan leiden tot verschillende juridische gevolgen, variërend van boetes tot gevangenisstraffen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Zelfs een schijnbaar kleine overschrijding van de snelheidslimiet kan leiden tot hoge boetes, punten op het rijbewijs die de verzekeringspremies verhogen, en zelfs rijontzeggingen die de mobiliteit beperken.

Te hard rijden: analyse van juridische risico's

Maar de juridische dreiging van te hard rijden gaat verder dan alleen financiële kosten. Het kan ook resulteren in langdurige juridische problemen die een blijvende impact hebben op het leven van een individu. Herhaalde snelheidsovertredingen kunnen leiden tot het verlies van het rijbewijs, wat de mogelijkheid om naar het werk te gaan of de dagelijkse verantwoordelijkheden te vervullen, ernstig beperkt. Dit kan leiden tot verlies van werk, financiële problemen en zelfs emotioneel leed.

Bovendien kan een te hoge snelheid in sommige gevallen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Als een snelheidsovertreding resulteert in een verkeersongeval met ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg, kan de bestuurder worden beschuldigd van roekeloos rijden. Dit kan resulteren in aanzienlijke strafrechtelijke gevolgen, waaronder gevangenisstraffen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de juridische gevolgen van te hard rijden en de gevolgen die dit kan hebben voor jouw leven.

Begrijp de juridische dreiging en gevolgen van een snelheidsovertreding

Wat zijn de gevolgen bij verschillende snelheidsovertredingen:

1. Dubbele snelheidslimiet overschrijding

Het overtreden van de snelheidslimiet door twee keer zo hard te rijden als toegestaan, brengt niet alleen ernstige risico's op verkeersongevallen met zich mee, maar ook aanzienlijke juridische gevolgen. Snelheidsovertredingen van deze omvang worden beschouwd als ernstige overtredingen van de verkeerswetten en worden behandeld met passende straffen. Zo kan dit lijden tot: forse boetes, verplichte cursus bij het CBR, verlies van de rijbevoegdheid en soms ook strafrechtelijke vervolging. Strafrechtelijke vervolging zal echter in extreme gevallen, met name als de snelheidsovertreding heeft geleid tot ernstige verwondingen of dodelijke slachtoffers, plaatsvinden.

2. 30 of 50 km/u te hard rijden

In gevallen waarbij de snelheidsovertreding meer dan 30 km/u bedraagt, wordt de overtreding vastgelegd in de justitiële documentatie, oftewel het strafblad. Bij herhaalde overtredingen of wanneer de snelheidslimiet met meer dan 50 km/u wordt overschreden, kan het rijbewijs worden ingevorderd en/of kan een rijontzegging worden opgelegd. De duur van de rijontzegging wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde tabel. Deze tabel is te vinden in de “Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen*”.

*Vanaf 1 maart nieuwe tekstenbundel voor 2024: dan ga ik de juiste link toevoegen.

Strafmaat en categorieën voor snelheidsovertredingen

De straffen voor snelheidsovertredingen zijn te raadplegen vanaf pagina 15 in de Tekstenbundel. Deze straffen zijn onderverdeeld in vier categorieën, die telkens bovenaan de pagina worden vermeld:

  1. Motorvoertuigen (met uitzondering van categorie 2: vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);
  2. Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;
  3. Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor; en
  4. Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Daarnaast zijn er verschillen in het soort snelheidsovertreding, afhankelijk van factoren zoals het verkeersbord, de locatie (binnen de bebouwde kom / buiten de bebouwde kom / erf) en of er wegwerkzaamheden waren. Om de straf voor een specifieke snelheidsovertreding vast te stellen, dient u nauwkeurig te kijken naar het type overtreding dat in uw geval van toepassing is.

Maatregelen bij het CBR

Bij te hard rijden kan het CBR u ook een cursus opleggen, zoals een LEMG (Lichte Educatieve Maatregel Gedrag) of EMG (Educatieve Maatregel Gedrag). Deze cursussen zijn bedoeld om het bewustzijn van verkeersveiligheid te vergroten en uw rijgedrag te verbeteren. De LEMG is gericht op lichte snelheidsovertredingen, terwijl de EMG wordt opgelegd bij ernstige of herhaalde snelheidsovertredingen. Het voltooien van deze cursussen kan vereist zijn om uw rijbewijs te behouden of terug te krijgen na een periode van rijontzegging.

Veel mensen denken dat het een simpele cursus is waar je zo weer vanaf bent en je rijbewijs weer terug hebt, maar dat is niet zo. De LEMG kan een dag duren, terwijl de EMG meestal uit meerdere dagdelen bestaat, verspreid over meerdere dagen. Hiervoor zal je vakantiedagen moeten opnemen bij je werkgever, wat geld kost, en de cursus dien je ook zelf te betalen. Kortom kost zo’n cursus bij het CBR veel tijd (en geld).

Alveo Advocaten & Mediators: Deskundige hulp bij snelheidsovertredingen

Indien je bericht heeft gekregen dat je rijbewijs is ingevorderd of je hebt andere problemen met justitie in verband met 30 of 50 km te hard rijden, is het raadzaam om contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat. De strafrechtsadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen jou in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kun je beslissen of je gebruik wenst te maken van de diensten van een van onze strafrechtadvocaten. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met jou op te nemen over juridische rechtsbijstand voor omtrent de snelheidsovertreding.