GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Welke soorten strafrechters behandelen welke zaak?

soorten strafrechters

Welke soorten strafrechters behandelen welke zaak?

De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators staan regelmatig cliënten bij die bij de strafrechter moeten verschijnen. Er zijn verschillende soorten strafrechters, waaronder de kantonrechter, de politierechter en de rechters van een meervoudige kamer. Welke rechter kun jij tegenkomen als je bij de strafrechter moet verschijnen en wat is het verschil tussen deze strafrechters?

Alle soorten strafrechters op een rij

In Nederland ben je als verdachte nog geen dader. Je wordt als onschuldig beschouwd totdat er een uitspraak is gedaan door een strafrechter waarin je schuldig wordt verklaard, of als de officier van justitie je schuldig verklaart via een strafbeschikking. Als je na de uitspraak van de rechter in hoger beroep of cassatie gaat, blijf je langer als verdachte aangemerkt. Juridisch gezien blijf je een verdachte totdat je onherroepelijk veroordeeld of vrijgesproken bent.

In het strafrechtelijk systeem zijn er verschillende soorten strafrechters die een cruciale rol spelen bij het waarborgen van gerechtigheid en het nemen van beslissingen in strafzaken. Hieronder volgt een overzicht van enkele van de belangrijkste soorten strafrechters.

Rechter-commissaris

Een rechter-commissaris is een onderzoeksrechter die verantwoordelijk is voor het leiden van het vooronderzoek in strafzaken. Deze rechter neemt beslissingen over zaken zoals het afgeven van huiszoekingsbevelen, het bevelen van voorlopige hechtenis en het horen van getuigen. De rechter-commissaris speelt een cruciale rol in het verzamelen van bewijsmateriaal en het beoordelen van de rechtmatigheid van het onderzoek.

Politierechter

De politierechter behandelt over het algemeen minder ernstige strafzaken, zoals verkeersovertredingen, kleine diefstallen en overtredingen. Deze rechter is bevoegd om straffen op te leggen, zoals boetes, taakstraffen en korte gevangenisstraffen met een maximum tot 1 jaar.

Meervoudige kamer

Een meervoudige kamer bestaat uit meerdere rechters en behandelt zwaardere strafzaken, zoals moord, verkrachting en georganiseerde misdaad. Deze rechters beslissen over de schuld of onschuld van de verdachte en leggen, indien nodig, straffen op.

Raadsheren

Raadsheren zijn rechters in hoger beroep. Ze behandelen zaken waarin een partij het niet eens is met de uitspraak van de lagere rechtbank en in beroep gaat. Deze rechters beoordelen de beslissingen en procedures van de lagere rechtbank en kunnen de uitspraak bevestigen, vernietigen of wijzigen. Ze spelen een essentiële rol in het waarborgen van de juistheid en rechtvaardigheid van de beslissingen in hoger beroep.

Kinderrechter

Binnen het strafrecht wordt rekening gehouden met de leeftijd van de verdachte op het moment van het strafbare feit. Verdachten tussen de 12 en 18 jaar worden berecht door de kinderrechter en krijgen vrijwel altijd te maken met het jeugdstrafrecht. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Jongeren tussen 16 en 23 jaar kunnen soms een bijzondere behandeling krijgen, waarbij de rechter jongeren van 16 en 17 jaar als volwassenen kan bestraffen en volwassenen van 18 tot 23 jaar een jeugdstraf kan opleggen.

Strafzaken tegen jongeren worden meestal achter gesloten deuren behandeld door de kinderrechter. Jongeren hebben vrijwel altijd een advocaat en als ze jonger dan 18 jaar zijn, zijn hun ouders verplicht aanwezig. Vaak zijn er ook vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdreclassering aanwezig. Slachtoffers of benadeelde partijen mogen ook bij de zitting aanwezig zijn.

Jongeren kunnen verschillende straffen krijgen, zoals jeugddetentie, leer- en werkstraffen, en geldboetes. De kinderrechter kan ook gedragsbeïnvloedende of vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen, of besluiten tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, een soort tbs voor kinderen. Deze straffen en maatregelen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd, waarbij de straf alleen ingaat als de veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt, zoals naar school gaan of geen strafbare feiten plegen.

Kun je in alle gevallen hoger beroep instellen tegen een oordeel door de strafrechter?

Nee, je kunt niet in alle gevallen hoger beroep instellen tegen een oordeel van de strafrechter. Zo kun je niet in hoger beroep tegen een vrijspraak. Ook kun je geen hoger beroep instellen voor relatief lichte strafzaken, tenzij het gerechtshof hiervoor speciale toestemming (verlof) geeft.

Dit verlof (om de zaak in hoger beroep behandeld te krijgen) is nodig als voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:

  • Je bent veroordeeld voor een overtreding of misdrijf waarop een maximum gevangenisstraf staat van 4 jaar of minder. De wet geeft per strafbaar feit aan wat de maximale gevangenisstraf is. Vraag de strafrechtadvocaat hiernaar.
  • Je hebt een geldboete opgelegd gekregen van 500 euro of minder.

Als dus aan allebei deze voorwaarden voldaan is, kun je, alleen met verlof van het gerechtshof, hoger beroep instellen.

Voor al het overige, kan hoger beroep worden ingesteld tegen het oordeel van de strafrechter. Het instellen van hoger beroep gaat echter wel gepaard met een aantal risico’s. Het gerechtshof kan jou in hoger beroep vrijspreken als je in eerste aanleg bent veroordeeld, maar kan ook een zwaardere straf opleggen. De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda kunnen jou adviseren om wel of geen hoger beroep in te stellen.

Let wel, hoger beroep moet altijd binnen 14 dagen worden ingesteld! Neem dus tijdig contact op een advocaat in Breda!

Kom jouw zaak voor de strafrechter? Schakel hulp in!

Heb jij te maken gekregen met het strafrecht? Neem contact met één van onze strafrechtadvocaten uit Breda op, zodat zij u meer kunnen vertellen over jouw (lopende) procedure bij de verschillende soorten strafrechters. Wij zijn te bereiken op info@alveo.nl en op 085 - 10 60 290.