GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Verdacht van openlijke geweldpleging

openbare geweldpleging vernieling strafrecht strafzaak strafadvocaat strafrechtadvocaat advocaat breda alveo

Verdacht van openlijke geweldpleging

Stelt u zich eens voor, u besluit samen met een vriend op een stapavond een bushokje te vernielen, geen kwade bedoelingen maar gewoon een dronken actie samen met wat vrienden. Wordt dit dan gezien als openlijke geweldpleging? Of valt dit onder vernieling? In dit artikel zullen wij deze vragen beantwoorden.

Wat is openlijke geweldpleging?

Als er wordt gesproken over openlijke geweldpleging weten veel mensen niet wat hier precies onder valt. Openlijke geweldpleging is strafbaar gesteld in art. 141 van het Wetboek van Strafrecht, dit artikel luidt als volgt: “zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie”. Kortgezegd wordt in dit artikel het openlijk en in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen strafbaar gesteld.

Als je dit leest kan het nog steeds onduidelijk zijn wat de precieze definitie is. De wet geeft ook niet duidelijk aan wanneer er sprake is van openlijke geweldpleging. In rechterlijke uitspraken wordt er een nadere invulling gegeven en uitgelegd wat er met openlijke geweldpleging wordt bedoeld. Het komt erop neer dat het moet gaan om geweld dat door twee of meer personen wordt gepleegd tegen een of meerdere andere personen of tegen goederen in een publiek ruimte (in het openbaar).

Net als bij mishandeling bestaan er ernstigere vormen van openlijke geweldpleging die ook worden bestraft met een zwaardere straf. Indien het openlijk geweld de dood ten gevolge heeft wordt de dader gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of een geldboete van de vijfde categorie, in plaats van een gevangenisstraf van vier jaren en zes maanden of een geldboete van de vierde categorie voor de “basis” variant van openlijke geweldpleging. Beide varianten worden gezien als misdrijf en dus ook zwaar bestraft. Als u wordt verdacht van openlijke geweldpleging is een goede verdediging van een ervaren strafrechtadvocaat van Alveo Advocaten & Mediators essentieel.

Verschil tussen vernieling en openlijke geweldpleging

Zowel vernieling als openlijke geweldpleging zijn in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld en hebben betrekking op het toebrengen van schade aan eigendommen. Deze twee delicten kunnen verwarrend zijn, doordat ze veel overeenkomsten hebben. Toch zijn er wel degelijk belangrijke juridische verschillen:

Vernieling

Bij vernieling spreken we van één persoon die opzettelijk eigendommen van een ander beschadigt of vernielt. Dit kan zijn het bekladden van muren met graffiti of het vernietigen van dure apparatuur. Dit zijn de belangrijke kenmerken van vernieling:

  1. opzettelijke handeling: de dader moet de bedoeling hebben om de eigendommen van een ander te beschadigen of te vernietigen;
  2. eigendomsschade: de schade is toegebracht aan eigendommen, zoals gebouwen, voertuigen, hekken enz.;
  3. individuele handeling: het moet gaan om één dader; en
  4. materiële schade: er moet sprake zijn van materiële schade, dat wil zeggen schade aan een goed.

Openlijke geweldpleging

In tegenstelling tot vernieling heeft dit feit betrekking op gewelddadig gedrag dat zich voordoet in een openbare ruimte en waarbij twee of meer personen betrokken zijn. Dit zijn de belangrijke kenmerken van openlijke geweldpleging:

  1. gewelddadig gedrag: dit kan variëren van vechtpartijen op straat tot het in vereniging geweld plegen tegen een goed;
  2. openbare ruimte: dit wil zeggen dat het geweld zichtbaar is voor andere en de openbare orde verstoort; en
  3. meerdere daders: er dient sprake te zijn van twee of meer daders.

Belangrijke verschillen:

Zoals hierboven is te lezen ziet vernieling op de beschadiging of vernietiging van eigendommen, terwijl openlijke geweldpleging is gericht op gewelddadig gedrag tegen personen in de openbare ruimte. Het belangrijkste verschil in het voorbeeld van het vernielen van een bushokje zit in de aantal daders. Als je alleen besluit een bushokje te vernielen zal het delict worden gekwalificeerd als vernieling, maar als je met een groep vrienden een bushokje vernielt zal het delict worden gekwalificeerd als openlijke geweldpleging. In de delictsomschrijving van vernieling wordt namelijk gesproken over één persoon, terwijl er in de delictsomschrijving van openlijke geweldpleging wordt gesproken over het in vereniging plegen van het strafbare feit. Indien niet kan worden bewezen dat het bushokje in vereniging is vernield zal de rechter er vaak voor kiezen, indien dit subsidiair ten laste is gelegd door de officier, u te veroordelen voor vernieling.

Ondanks dat beide activiteiten strafbare feiten zijn, verschillen ze aanzienlijk in termen van de aard van het delict en het aantal verdachten. Het begrijpen van dit verschil is belangrijk om de juridische gevolgen van beide delicten te begrijpen en om de juiste juridische hulp te krijgen als u beschuldigd wordt van openlijke geweldpleging of vernieling.

Advocaat inschakelen bij verdenking

Bij openlijke geweldpleging tegen goederen heeft ieder een aandeel gehad binnen de eventuele groep. Het is vaak moeilijk om juridisch vast te stellen wie verantwoordelijk was voor welke handeling . De ervaren strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators voeren juridisch onderzoek uit om de situatie te begrijpen en te beoordelen of uw handeling tot een strafbeschikking of veroordeling kan leiden.

Advies van een strafrechtadvocaat

Indien u wordt verdacht van openlijke geweldpleging, is het raadzaam om contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat. Onze strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.