GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Verdacht van oplichting, wat nu?

verdacht oplichting strafrecht advocaat breda

Verdacht van oplichting, wat nu?

In dit artikel behandelen we het misdrijf oplichting en geven we advies voor personen die verdacht worden van oplichting. Een sterke verdediging van een strafrechtadvocaat van Alveo Advocaten & Mediators in Breda is cruciaal in dergelijke gevallen.

Wat is oplichting binnen het strafrecht?

Oplichting is een strafbaar feit waarbij iemand opzettelijk anderen misleidt om geld, eigendommen, diensten of andere waardevolle bezittingen te verkrijgen. Dit gebeurt door gebruik te maken van leugens, valse voorwendselen, trucs of andere oneerlijke methoden. Het doel is om het slachtoffer te laten geloven dat er een geldige reden is om iets te geven of te doen.

Oplichting houdt in dat iemand een voordeel behaalt door een ander te misleiden, bijvoorbeeld door een valse identiteit te gebruiken. Dit voordeel kan financieel gewin zijn, het kwijtschelden van een schuld, het verkrijgen van informatie of het ontvangen van een dienst.

Voor oplichting moeten meestal enkele elementen aanwezig zijn:

 • Bedrieglijke handelingen of uitingen: De dader verstrekt opzettelijk misleidende informatie, gebruikt valse voorwendselen of voert bedrieglijke handelingen uit om het slachtoffer te misleiden.
 • Bedoeling om te misleiden: De dader heeft de intentie om het slachtoffer te laten geloven in de waarachtigheid van de valse informatie of handelingen.
 • Financiële of materiële schade: Het slachtoffer lijdt financiële of materiële schade als gevolg van het bedrog.
 • Causaal verband: Er is een direct verband tussen de bedrieglijke handelingen en de schade die het slachtoffer heeft geleden.

Bedrog en benadeling

Bedrog en benadeling zijn vergelijkbaar met oplichting. Bijvoorbeeld, bedrog kan plaatsvinden bij het vervalsen van kunstwerken en bij de verkoop van producten. Benadeling komt voor wanneer mensen opzettelijk worden benadeeld tijdens een faillissement.

Straf voor oplichting

Net zoals bij andere strafzaken, evalueert een rechter bij oplichting de situatie van de verdachte en de ernst van het misdrijf. De straf voor oplichting kan variëren van een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar tot een geldboete van de hoogste categorie. In sommige gevallen kan de rechter ervoor kiezen om de veroordeling openbaar te maken, waarbij de naam van de veroordeelde wordt bekendgemaakt.

Wettelijke basis

Oplichting wordt behandeld in artikel 326 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt dat het strafbaar is om anderen te misleiden met als doel er zelf beter van te worden. De genoemde straffen en boetes zijn hierin opgenomen. Bovendien wordt de straf met een derde verhoogd als er sprake was van een terroristisch motief.

In de wet worden vier methoden van oplichting genoemd:

 1. Het aannemen van een valse naam;
 2. Het aannemen van een valse hoedanigheid;
  Bij het gebruiken van een valse naam of valse hoedanigheid gaat het erom dat de handelingen van de dader kunnen leiden tot een verkeerde indruk bij een ander over de identiteit van de verdachte. Het doel hiervan is om misbruik te maken van die persoon.
 3. Het toepassen van listige kunstgrepen gebruik;
  Bij listige kunstgrepen gaat het om meer dan een simpele misleidende handeling die een verkeerde indruk kan wekken.
 4. Oplichting door middel van een samenweefsel van verdichtsels.
  Bij een samenweefsel van verzinsels gaat het om uitspraken, zowel gesproken als geschreven, die bij een ander een verkeerde voorstelling van zaken kunnen creëren. Dit vereist meer dan slechts een enkele leugen.

De reden waarom de wetgever alleen deze specifieke methoden van oplichting heeft opgenomen, is om te voorkomen dat elke vorm van onwaarheid in civiele zaken automatisch als strafbare oplichting wordt beschouwd.

Bij oplichting is het noodzakelijk dat het slachtoffer door een van deze oplichtingsmethoden wordt overgehaald om iets af te geven, een dienst te verlenen, gegevens te verstrekken, een schuld aan te gaan of een schuld te laten vallen.

Er is geen sprake van oplichting als het slachtoffer, gezien zijn eigen gedrag en kennis, de onwaarheden gecreëerd door de verdachte had moeten doorzien. Zuivere nalatigheid wordt niet beschermd door het strafrecht.

Oplichtingszaken zijn vaak ingewikkeld en er staan vaak grote belangen op het spel. Om het beste resultaat te behalen, heeft u een ervaren en goed onderlegde advocaat aan uw zijde. Onze advocaten voldoen aan deze criteria.

Advies van een oplichting advocaat

Indien u wordt verdacht van oplichting, is het raadzaam om contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat. Onze advocaten in Breda van Alveo Advocaten & Mediators kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.