GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Waarom een gespecialiseerde advocaat in het jeugdrecht?

Waarom een gespecialiseerde advocaat in het jeugdrecht?

Jeugdrecht is een vak apart en het is van groot belang dat je een gespecialiseerde advocaat inschakelt die bekend is met alle aspecten van het jeugdrecht. Een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdrecht begrijpt niet alleen de wet- en regelgeving, maar begrijpt ook wat voor impact deze situaties hebben op kinderen en hun ouders. Een […]

Lees verder…

Wat doet een Jeugdrechtadvocaat?

Een jeugdrechtadvocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en helpt minderjarigen en hun ouders bij het oplossen van juridische problemen. Een jeugd(straf)rechtadvocaat kan bijvoorbeeld optreden als raadsman bij een strafzaak, maar kan ook adviseren bij een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Het is belangrijk om een advocaat in Breda in te schakelen die niet alleen kennis heeft van […]

Lees verder…

Wat is jeugdrecht?

Jeugdrecht omvat alle wetten en regels die betrekking hebben op minderjarigen. Het jeugdrecht is onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals het civiel jeugdrecht en het jeugd(straf)recht. In het civiel jeugdrecht gaat het bijvoorbeeld om ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, maar ook om scheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In het jeugdstrafrecht gaat het om jeugdigen die verdacht worden […]

Lees verder…

Wij zijn verhuisD

Vanaf 31 januari hebben wij
een nieuw adres:

Ginnekenweg 38
4818 JG Breda