GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

FAQ

De duur van een strafzaak kan sterk variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de beschikbaarheid van bewijsmateriaal en andere factoren. Sommige zaken kunnen enkele maanden duren, terwijl andere langer kunnen duren. Je strafrechtadvocaat kan je een beter inzicht geven in de verwachte tijdslijn voor jouw specifieke zaak.

Als je wordt gearresteerd of beschuldigd van een strafbaar feit, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Zorg ervoor dat je je rechten begrijpt, zwijgrecht uitoefent en geen stappen onderneemt zonder juridisch advies.

Onze strafrechtadvocaten behandelen een breed scala aan zaken, variërend van kleine overtredingen tot ernstige misdrijven zoals moord en fraude. Ze zijn bedreven in het omgaan met zaken zoals diefstal, drugsgerelateerde aanklachten, geweldsdelicten en meer.

Bij strafrechtelijke aanklachten is het inschakelen van een strafrechtadvocaat van cruciaal belang. Deze advocaten zijn experts in het begrijpen van de wetten en procedures die betrokken zijn bij strafzaken. Ze staan je bij in elke fase van het proces, van onderzoek en bewijsverzameling tot rechtszittingen en onderhandelingen met aanklagers. Het hebben van een ervaren strafrechtadvocaat aan je zijde verhoogt aanzienlijk je kansen op een rechtvaardige uitkomst.

Strafrecht omvat de wetten en regels die betrekking hebben op crimineel gedrag en de daarbij behorende straffen. Het bepaalt welke handelingen als strafbaar worden beschouwd en welke straffen daarop van toepassing zijn.

Jeugdrecht is een vak apart en het is van groot belang dat je een gespecialiseerde advocaat inschakelt die bekend is met alle aspecten van het jeugdrecht. Een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdrecht begrijpt niet alleen de wet- en regelgeving, maar begrijpt ook wat voor impact deze situaties hebben op kinderen en hun ouders. Een gespecialiseerde advocaat kan ervoor zorgen dat de belangen van het kind en het gezin op de juiste manier worden behartigd.

Een jeugdrechtadvocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en helpt minderjarigen en hun ouders bij het oplossen van juridische problemen. Een jeugd(straf)rechtadvocaat kan bijvoorbeeld optreden als raadsman bij een strafzaak, maar kan ook adviseren bij een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Het is belangrijk om een advocaat in Breda in te schakelen die niet alleen kennis heeft van het jeugdrecht, maar ook begrijpt wat voor impact deze situaties hebben op de betrokkenen.

Jeugdrecht omvat alle wetten en regels die betrekking hebben op minderjarigen. Het jeugdrecht is onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals het civiel jeugdrecht en het jeugd(straf)recht. In het civiel jeugdrecht gaat het bijvoorbeeld om ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, maar ook om scheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In het jeugdstrafrecht gaat het om jeugdigen die verdacht worden van een strafbaar feit.

Een advocatenkantoor in Breda dat gespecialiseerd is in familierecht kan je bijstaan bij alle aspecten rondom partneralimentatie. Zo kan een advocaat je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie, het opstellen van een alimentatieovereenkomst en het voeren van een gerechtelijke procedure. Ook kan een advocaat je adviseren over mediation als alternatief voor een gerechtelijke procedure.

Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor partneralimentatie, maar het kan wel verstandig zijn. Een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in familierecht kan je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie en het opstellen van een alimentatieovereenkomst. Als er sprake is van conflicten, kan een advocaat je bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Het is niet altijd mogelijk om onder partneralimentatie uit te komen. Als je ex-partner aanspraak maakt op partneralimentatie, dan zal een rechter beslissen of dit terecht is en zo ja, hoe hoog de alimentatie moet zijn. In sommige gevallen kan mediation een oplossing bieden om samen tot een passende regeling te komen. Een advocatenkantoor in Breda kan je hierbij helpen.

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk en de leeftijd van de partners. In principe geldt dat de partneralimentatie maximaal twaalf jaar betaald moet worden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Een familierecht advocaat kan je helpen bij het bepalen van de duur van de partneralimentatie.

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene partner aan de andere partner na een scheiding. De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in familierecht kan je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie.

Kinderalimentatie is een financiële verplichting die opgelegd wordt aan een ouder om te helpen bij het onderhouden van hun kind(eren). Het is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen.

In de meeste gevallen is het de ouder die niet het hoofdverantwoordelijke is voor het dagelijkse leven van het kind die verplicht is om kinderalimentatie te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ouder het hoofdverantwoordelijke is voor het opvoeden van het kind, terwijl de andere ouder werkt en inkomen verdient.

De hoogte van kinderalimentatie wordt bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder de leeftijd van het kind, het inkomen van de ouders en de kosten van het onderhouden van het kind. Soms kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen te bepalen hoeveel er betaald moet worden.

Als een ouder niet aan zijn of haar verplichting tot kinderalimentatie voldoet, kan de andere ouder of het kind een verzoek tot betaling indienen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan een beslissing nemen over de hoogte van de kinderalimentatie en een betalingsschema opstellen. Als de ouder nog steeds weigert om kinderalimentatie te betalen, kan de rechtbank beslissen om maatregelen te nemen, zoals het opleggen van een geldboete of het bevriezen van bankrekeningen. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat je aan jouw verplichting tot kinderalimentatie voldoet om conflicten te voorkomen.

Kinderalimentatie is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat ouders in staat zijn om voldoende financiële middelen te hebben om voor hun kind te zorgen en om te helpen bij het behouden van een gelijkwaardig levensniveau voor het kind na een scheiding of beëindiging van een relatie. Kinderalimentatie kan ook helpen om ervoor te zorgen dat een ouder die het hoofdverantwoordelijke is voor het opvoeden van het kind, in staat is om hun tijd te besteden aan het opvoeden van het kind in plaats van te moeten werken om financieel rond te komen.

In het geval van co-ouderschap zijn beide ouders verantwoordelijk voor het onderhouden van het kind en de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor het kind te zorgen. In de meeste gevallen zullen ouders afspraken maken over hoe deze kosten worden verdeeld en zullen zij ervoor zorgen dat zij voldoende financiële middelen hebben om voor hun kind te zorgen. Als ouders het oneens zijn over hoe de kosten van opvoeding moeten worden verdeeld, kunnen zij een advocaat inschakelen om te helpen bij het vinden van een oplossing. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen om de financiële verplichtingen te bepalen.

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt meestal totdat het kind het wettelijke volwassenheid leeftijd heeft bereikt. Dit kan variëren per land, maar de wettelijke volwassenheid leeftijd is meestal rond de 18 jaar. In sommige gevallen kan de verplichting tot het betalen langer voortduren, bijvoorbeeld als het kind nog steeds naar school gaat of als het kind een handicap heeft. Het is raadzaam om contact op te nemen met een familierecht advocaat wanneer je vragen heeft over hoe lang je verplicht bent om kinderalimentatie te betalen.

Er zijn verschillende zaken die je in een ouderschapsplan kunt opnemen. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:

 • Hoe vaak een ouder de kinderen ziet en wanneer deze bezoeken plaatsvinden.
  Welke ouder de kinderen opvangt tijdens vakanties en welke beslissingen hierover worden genomen.
 • Hoe de communicatie tussen de ouders en de kinderen verloopt, bijvoorbeeld via een online platform of telefoon.
 • Welke afspraken er zijn gemaakt over de opvoeding van de kinderen, zoals de opvang, schoolkeuze en extra-curriculaire activiteiten.
 • Welke afspraken er zijn gemaakt over de gezondheid en medische zorg voor de kinderen, zoals bezoek aan de dokter en welke ouder verantwoordelijk is voor het regelen van medische afspraken.
 • Welke afspraken er zijn gemaakt over het eventueel aanpassen van het ouderschapsplan in de toekomst.

Er zijn verschillende manieren om een ouderschapsplan te maken. Soms kan het helpen om samen met een mediator of scheidingsbemiddelaar een plan op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld via een zogenaamde mediationsgesprek. Ook kun je samen met je ex-partner zelf een ouderschapsplan opstellen, of dit laten doen door een advocaat. Het is belangrijk om goed na te denken over wat voor jou en je ex-partner en vooral voor de kinderen het beste is. Zoek daarbij zo veel mogelijk naar oplossingen die voor iedereen werken.

Een ouderschapsplan is een document waarin afspraken worden gemaakt over de zorg voor een kind na een scheiding of beëindiging van een relatie. Dit kan onder meer betrekking hebben op wie het kind op welk moment zal opvangen, hoe beslissingen over het kind worden genomen en hoe financiële zaken rond het kind worden geregeld. Het is raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen als je te maken hebt met een scheiding of beëindiging van een relatie en er kinderen betrokken zijn.

Hoewel het niet verplicht is om een advocaat in Breda in te schakelen tijdens een scheiding, kan het wel nuttig zijn om een advocaat te raadplegen. Een echtscheidingsadvocaat helpt je bij het afhandelen van de praktische zaken die komen kijken bij een scheiding, zoals het verdelen van bezittingen en het regelen van ouderschapsregelingen. Zij kunnen ook adviseren over de juridische stappen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat uw belangen worden behartigd. Ben je het oneens over hoe bepaalde zaken moeten worden geregeld, dan kan een advocaat ook helpen bij het oplossen van conflicten en het begeleiden van een mediationsessie als dat nodig is. Als je te maken hebt met een complexe scheidingszaak of als er belangrijke zaken in het geding zijn, kan het raadzaam zijn om een scheidingsadvocaat in te schakelen om je te helpen bij het afhandelen van de scheiding.

Tijdens een scheiding moeten ouders afspraken maken over de zorg voor de kinderen. Dit kan onder meer betrekking hebben op wie het kind op welk moment zal opvangen en hoe beslissingen over het kind worden genomen. Wanneer je het oneens bent over hoe de zorg voor de kinderen moet worden geregeld, kun je een familiemediator inschakelen om te helpen bij het vinden van een oplossing. Als dat niet lukt, kun je ook een familierecht– of scheidingsadvocaat inschakelen om je te helpen bij het oplossen van het conflict.

Tijdens een scheiding worden de bezittingen en schulden van een huwelijk verdeeld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen om de waarde van bezittingen en schulden te bepalen. Als je het oneens bent over hoe de bezittingen en schulden moeten worden verdeeld, kun je een advocaat inschakelen om je te helpen bij het oplossen van het conflict.

Het duurt gemiddeld ongeveer een jaar voordat een echtscheiding is afgerond. Dit hangt echter af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de scheidingszaak, de bereidheid van beide partijen om samen te werken en of er conflicten zijn die moeten worden opgelost.

De eerste stap is om te bepalen of je aan de wettelijke eisen voldoet om te kunnen scheiden. In de meeste landen moet je minstens een jaar getrouwd zijn, tenzij er sprake is van een speciale omstandigheid, zoals bijvoorbeeld geweld of overspel. Wanneer je aan de wettelijke eisen voldoet, kun je een aanvraag indienen bij de rechtbank om te scheiden.

Er zijn verschillende manieren om een mediator te vinden voor een familieconflict:

 • Vraag het aan een advocaat of juridisch medewerker. Zij kunnen u helpen om een geschikte mediator te vinden.
 • Zoek online naar familiemediators in uw omgeving.
 • Vraag het aan uw verzekeraar. Sommige verzekeraars bieden gratis of gereduceerde kosten voor mediation als onderdeel van hun verzekeringspakket.
 • Vraag het aan een professionele vereniging of beroepsgroep. Er zijn verenigingen en beroepsgroepen die familiemediators aanbevelen die gespecialiseerd zijn in het oplossen van familieconflicten.

Niet alle familieconflicten zijn geschikt voor mediation. Soms kan een familieconflict zo diepgaand of emotioneel zijn dat familiemediation niet effectief is. In dergelijke gevallen kan het beter zijn om een andere oplossing te zoeken, zoals een rechtszaak of hulp van een familietherapeut.

Er zijn een aantal redenen waarom mensen kiezen voor mediation in plaats van een rechtszaak:

 • Snelheid: mediation kan vaak sneller afgehandeld worden dan een rechtszaak.
 • Kosten: mediation is vaak goedkoper dan een rechtszaak.
 • Flexibiliteit: bij mediation hebben de betrokken partijen meer controle over het proces en de uitkomst, terwijl bij een rechtszaak de uitspraak van de rechter bindend is.
 • Confidentialiteit: bij mediation blijven de gesprekken en de uitkomst confidentieel, terwijl bij een rechtszaak de zaak openbaar is.
 • Relatiebehoud: mediation kan helpen om de relatie tussen de betrokken partijen te behouden of te herstellen, terwijl een rechtszaak de relatie vaak verder kan verslechteren.

Als je niet tevreden bent met het resultaat van de mediation, kun je overwegen om een andere oplossing te zoeken, zoals een rechtszaak of hulp van een familietherapeut. Je kunt ook overwegen om met de mediator te praten over de redenen waarom u niet tevreden bent en of er nog andere opties zijn om het conflict op te lossen. Houd in gedachten dat het resultaat van de mediation bindend is en dat je geen beroep kunt doen op de rechter als je het niet eens bent met de uitkomst.

Om het meeste uit een mediationgesprek te halen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je voor te bereiden:

 • Maak een lijst van de belangrijkste punten die je wilt bespreken.
 • Bedenk wat jouw doelen zijn voor het mediationgesprek.
 • Wat wil je bereiken?Probeer te begrijpen hoe de andere partij zich voelt en wat zij willen.
 • Probeer emoties en oude kwetsuren uit het verleden buiten het mediationgesprek te houden. Probeer te focussen op het oplossen van het huidige conflict.
 • Bedenk of er iemand is die je bij het mediationgesprek wilt hebben, zoals een vriend of familielid die jou steunt.
 • Maak duidelijke afspraken met de mediator over de kosten, de duur van het gesprek en eventuele verdere stappen.

Een mediator is een neutrale derde partij die helpt bij het oplossen van conflicten tussen mensen. Bij een familieconflict kan een mediator helpen om de communicatie tussen familieleden te verbeteren en om een oplossing te vinden voor het conflict. Een mediator familieconflict luistert naar alle betrokken partijen en probeert te begrijpen hoe iedereen zich voelt en wat ze willen. De familiemediator probeert vervolgens een oplossing te vinden die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Het kan raadzaam zijn om een advocaat in te schakelen als u te maken hebt met een complexe familierechtelijke zaak of als er belangrijke zaken in het geding zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een echtscheiding waarbij er grote bezittingen of financiële verplichtingen in het spel zijn, of als u het oneens bent met uw partner over de zorg voor de kinderen. Een advocaat kan u helpen bij het afhandelen van de praktische zaken die komen kijken bij een familierechtelijke zaak en adviseren over de juridische stappen die u moet nemen om ervoor te zorgen dat uw belangen worden behartigd.

Familierecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met familierelaties, waaronder huwelijk, echtscheiding, ouderschapsrecht en adoptie. Het is een tak van het burgerlijk recht die zich bezighoudt met de juridische rechten en verplichtingen van familieleden en huiselijke relaties, waaronder zaken met betrekking tot het gezinshuis, eigendommen en financiële ondersteuning.