GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Hoe gaat de aanhouding door de politie in zijn werk?

aangehouden aanhouding politie wat nu wat is aanhouding hulp strafrecht advocaat breda

Hoe gaat de aanhouding door de politie in zijn werk?

Wil jij weten hoe de aanhouding door de politie in zijn werk gaat? Of ben je opgepakt door de politie? Schakel dan direct één van de strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda in. Zij kunnen u voorzien van het juiste advies en persoonlijke begeleiding vanaf het moment dat u bent aangehouden, tot het moment dat de zaak door de strafrechter is afgedaan.

Wat is een aanhouding?

Een aanhouding door de politie is een juridische procedure waarbij een persoon wordt vastgehouden en in hechtenis wordt genomen op basis van verdenking van een strafbaar feit. Voordat iemand kan worden aangehouden, moet er sprake zijn van een redelijke verdenking. Dit houdt in dat de politie een redelijke verdenking moet hebben dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd voordat ze kunnen overgaan tot aanhouding. Deze verdenking kan gebaseerd zijn op observaties, getuigenverklaringen, bewijsmateriaal of andere informatie.

Binnen of aanhouding buiten heterdaad: wat is het verschil?

Bij een aanhouding op heterdaad wordt een verdachte direct betrapt tijdens het plegen van een strafbaar feit en mag iedereen die persoon aanhouden. Aanhouding buiten heterdaad daarentegen vereist een bevel van de officier van justitie. In dit geval wordt de verdachte niet betrapt tijdens het misdrijf, maar wordt later, op basis van verzamelde bewijzen, door de politie aangehouden. Deze procedure biedt een juridisch kader voor het rechtmatig aanhouden van verdachten buiten de directe context van het strafbare feit.

Identiteit bevestigen

Als de politie reden heeft om iemand aan te houden, moeten ze eerst de identiteit van de persoon vaststellen. Dit kan gebeuren door het vragen naar identificatiedocumenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs.

Als de politie besluit tot aanhouding over te gaan, wordt de persoon in hechtenis genomen. Dit kan betekenen dat ze handboeien krijgen om, maar het hangt af van de omstandigheden en de potentiële gevaarlijkheid van de situatie.

Rechten van de arrestant

De arrestant heeft bepaalde rechten, zoals het recht om te zwijgen en het recht op een advocaat. Deze rechten moeten aan de arrestant worden meegedeeld, meestal in de vorm van de mededeling: “je hebt het recht om te zwijgen".

De voorgeleiding bij de hulpofficier van justitie

Direct na de aanhouding, wordt de arrestant ten spoedigste voorgeleid bij de hulpofficier van justitie. De hulpofficier van justitie vertelt de verdachte waarvan hij wordt verdacht en toetst of de aanhouding op de juiste wijze is verlopen. Nadat de arrestant is voorgeleid bij de hulpofficier van justitie heeft de politie 9 uur de tijd om het onderzoek te verrichten. Hierbij tellen de uren tussen 12 uur ’s nachts en 9 uur ’s ochtends niet mee.

Als gezegd, heeft de verdachte het recht om een advocaat te consulteren en een advocaat aanwezig te laten zijn bij het verhoor. Tijdens het verhoor zowel sociale- als zaaksgerichte vragen aan de verdachte gesteld.

De onderzoeksfase en inverzekeringstelling

Indien de politie langer de tijd nodig heeft om het onderzoek te verrichten, kan de verdachte, na de beslissing van de officier van justitie, in verzekering worden gesteld. De inverzekeringstelling betekent dat men de verdachte voor maximaal drie dagen langer vast kan houden. Indien de politie na afloop van deze termijn van mening is dat de verdachte langer in voorarrest moet blijven, wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Bewaring en rechter-commissaris

De rechter-commissaris kan besluiten dat de verdachte in bewaring wordt gesteld. Dit houdt in dat de verdachte wordt overgebracht naar een Huis van Bewaring voor een termijn van maximaal 14 dagen. Zodra deze termijn voorbij is en de officier van justitie is van mening dat de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven, wordt de verdachte opnieuw naar de rechtbank gebracht. De raadkamer van de rechtbank zal dan besluiten of de verdachte voor de duur van 30, 60 of 90 dagen langer in voorarrest moet doorbrengen.

Vrijlating, seponering en dagvaarding

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat de verdachte nog voordat hij wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris in vrijheid wordt gesteld. Het is mogelijk dat zaak geseponeerd wordt wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Daarnaast is het mogelijk dat de politie zaken verder moet onderzoek, terwijl de verdachte het verloop van het onderzoek in vrijheid mag afwachten. Tenslotte is het mogelijk dat aan de verdachte een dagvaarding wordt uitgereikt. Daarin staat op welke dag en op welk tijdstip de verdachte bij een rechtbank moet verschijnen en waarvan hij wordt verdacht.

Bijstand door een advocaat van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda

Effectieve bijstand tijdens een aanhouding door de politie, is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de rechten van de verdachte worden beschermd en dat gerechtigheid wordt nagestreefd. De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten in Breda begrijpen de uitdagingen van deze zaken en staat klaar om hun expertise in te zetten voor degenen die hun diensten nodig hebben.

Contacteer ons voor juridische bijstand

Als u zich geconfronteerd ziet met een aanhouding door de poltiie en juridische bijstand zoekt, aarzel dan niet om contact op te nemen. Uw rechten en uw toekomst zijn belangrijk, en zij zullen u helpen bij elke stap van de juridische procedure.

De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.