GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat is de maximale straf voor jeugdigen in het jeugdstrafrecht?

Wat is de maximale straf voor jeugdigen in het jeugdstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht is gericht op het rehabiliteren en begeleiden van minderjarigen, met als doel hun gedrag te verbeteren en hen te helpen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. De maximale straf voor jeugdigen kan variëren en is afhankelijk van de ernst van het misdrijf en de leeftijd van de minderjarige. Voor minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar kan de maximale straf jeugddetentie zijn, maar de duur van deze detentie kan niet langer zijn dan 24 maanden. De PIJ-maatregel kan overigens wel 7 jaar duren.