GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Hoger beroep ingesteld en toch voorwaarden?

Hoger beroep ingesteld en toch voorwaarden?

De opties van de strafrechter na bewezenverklaring

Binnen het Nederlands strafrecht zijn voorwaardelijke straffen van essentieel belang. Na de bewezenverklaring van een strafbaar feit heeft de strafrechter diverse opties, waaronder onvoorwaardelijke geldboetes, taakstraffen en gevangenisstraffen. Deze kunnen echter ook gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, vergezeld van specifieke voorwaarden.

Algemene en bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke straffen

Voorwaardelijke straffen worden begeleid door algemene voorwaarden die recidive binnen de proeftijd voorkomen. Daarnaast zijn er bijzondere voorwaarden, op maat gemaakt voor specifieke gevallen. Deze kunnen variëren van gebiedsverboden tot contactverboden, vastgesteld op basis van advies van de reclassering.

Een paradox bij hoger beroep en voorwaardelijke straffen

Een intrigerende situatie ontstaat wanneer een veroordeelde hoger beroep instelt na een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hoewel hoger beroep doorgaans de strafuitvoering opschort totdat de zaak is behandeld, blijven sommige voorwaarden soms van kracht. Dit lijkt een paradox, maar heeft een rechtvaardiging.

Directe uitvoerbaarheid bij bijzondere voorwaarden

Dadelijke uitvoerbaarheid is een uitzondering waarbij de rechter bijzondere voorwaarden direct van kracht kan verklaren, zelfs tijdens hoger beroep. Dit is van toepassing wanneer er ernstige zorgen zijn over herhaalde misdrijven gericht tegen de lichamelijke integriteit van personen. Dit stelt de reclassering in staat om toezicht te behouden.

Aanvechten van directe uitvoerbaarheid via gerechtshof

Overtreding van bijzondere voorwaarden kan leiden tot (gedeeltelijke) tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf. Advocaten hebben echter mogelijkheden om deze onmiddellijke uitvoerbaarheid aan te vechten. Een verzoekschrift tot opheffing van deze directe uitvoerbaarheid kan worden ingediend bij het gerechtshof. Het hof zal beoordelen of deze uitvoerbaarheid moet gelden tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak in hoger beroep.

Balans tussen onschuldbeginsel en uitvoerbaarheid

Hoewel deze regeling lijkt te conflicteren met het onschuldbeginsel, kunnen strafrechtadvocaten de directe uitvoerbaarheid aanvechten. Het hof moet zowel de rechtvaardiging van de voorwaarden als hun relevantie voor de maatschappij nauwkeurig beoordelen. Dit benadrukt het belang van zorgvuldige afwegingen, zelfs bij (gedeeltelijke) tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf voorafgaand aan de definitieve uitspraak.

Advies en ondersteuning bij vraagstukken rond voorwaardelijke straffen

Kortom, er zijn mogelijkheden om de directe uitvoerbaarheid aan te vechten. Voor professioneel advies en ondersteuning in uw specifieke situatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om u te begeleiden en van passend juridisch advies te voorzien.