GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Speekseltest en bloedtest, mag je dit weigeren?

weigeren bloedtest speekseltest rijbewijs aangehouden drugs alcohol straf strafrecht strafrechtadvocaat advocaat breda

Speekseltest en bloedtest, mag je dit weigeren?

Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de verplichting omtrent het moeten verlenen van medewerking aan een speekseltest en een bloedtest. Deze testen kan de politie bij u afnemen als u verdacht wordt van het rijden onder invloed. Het is essentieel om onmiddellijk de juiste juridische bijstand in te schakelen. Schakel dan direct één van de strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda in. Zij kunnen u voorzien van het juiste advies en persoonlijke begeleiding vanaf het moment dat u bent aangehouden of opgepakt door politie, tot het moment dat de zaak door de strafrechter is afgedaan.

Rijden onder invloed

Rijden onder invloed van alcohol en / of drugs is een strafbaar feit volgens artikel 163, samen met artikel 176, lid 2 van de Wegenverkeerswet (WVW). Dit kan resulteren in een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar en een geldboete in de vierde categorie. Daarnaast kan een rijontzegging van maximaal 5 jaar worden opgelegd. Lees ook ons artikel wanneer uw rijbewijs is ingevorderd.

Volgens artikel 163, lid 6 van de WVW, moet een bestuurder die wordt gevraagd zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek, hieraan gehoor geven en meewerken.

Speekseltest

Deze test wordt uitgevoerd om te bepalen of een bestuurder drugs en / of alcohol heeft gebruikt. De politie kan automobilisten willekeurig stoppen of stoppen na een verkeersovertreding en hen vragen een speekselmonster af te staan voor analyse.

De politieagent zal de bestuurder vragen om een speekselmonster af te staan. Dit wordt meestal gedaan met behulp van een wattenstaafje of een soort speekselcollector. Het speekselmonster wordt geanalyseerd om te controleren op de aanwezigheid van drugs of hun metabolieten. Deze tests zijn meestal gericht op bepaalde drugs, zoals cannabis, cocaïne, amfetaminen, opiaten en soms ook op medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Als de test positief is, wat betekent dat er sporen van drugs worden gedetecteerd in het speekselmonster, kan de politie verdere stappen ondernemen, zoals een bloedtest om de resultaten te bevestigen. Als de bestuurder onder invloed lijkt te zijn, kan hij of zij worden gearresteerd en kan zijn of haar rijbewijs worden ingetrokken.

Het niet meewerken aan een speekseltest is een overtreding waarvoor alleen een geldboete wordt opgelegd. Dit is op zichzelf onvoldoende voor een verdenking van rijden onder invloed van drugs en / of alcohol.

Bloedtest

Het bijzondere is dat de maximale straf voor het weigeren van een bloedonderzoek lager is dan voor daadwerkelijk rijden onder invloed van drugs: een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete in de derde categorie (artikel 176, lid 4 van de WVW). Het kan dus zo zijn dat men een hogere straf opgelegd krijgt door het weigeren van de bloedtest, dan de straf die past bij de hoeveelheid alcohol en / of drugs in uw bloed.

Na weigering van een bloedonderzoek wordt vaak onmiddellijk een rijverbod van 24 uur opgelegd door de politie, zelfs na een positieve speekseltest. Bij weigering van een bloedonderzoek vanwege drugsgebruik of een combinatie van drugs met alcohol, wordt het rijbewijs ingevorderd.

Straffen rijden onder invloed en weigeren bloedproef

De straffen die worden opgelegd voor het rijden onder invloed of het weigeren van een bloedtest, afhankelijk van de concrete omstandigheden van de zaak en uw persoonlijke situatie, met specifieke overwegingen voor enkelvoudig of combinatiegebruik van drugs. De officier van justitie hanteert richtlijnen bij het bepalen van de straf. De rechtbanken en gerechtshoven hebben echter nog geen specifieke richtlijnen vastgesteld voor straffen bij rijden onder invloed van drugs, en de uiteindelijke straf hangt af van de individuele zaak.

CBR

Als u weigert een bloedonderzoek te ondergaan, zal de politie dit melden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Na ongeveer 6-8 weken ontvangt u bericht van het CBR. Bij weigering van het bloedonderzoek volgt altijd een onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR, dat geen straf is maar gericht is op verkeersveiligheid. De geldigheid van het rijbewijs wordt niet geschorst bij weigering, zodat u het rijbewijs mag behouden.

Als u echter wordt geconfronteerd met het CBR-onderzoek, is het verstandig om juridische bijstand te zoeken, omdat dit onderzoek niet onderschat mag worden. Bijna 80% slaagt niet in dit onderzoek, vaak vanwege de valkuilen en strikvragen die erin zijn verwerkt. In dit geval zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren, wat betekent dat u pas na een jaar opnieuw een onderzoek kunt aanvragen, wat resulteert in een totale wachttijd van minstens 1,5 jaar voordat u uw rijbewijs terugkrijgt.

Als u wel meewerkt aan het onderzoek, wordt u geconfronteerd met een ander traject bij het CBR, waarbij uw rijbewijs wordt geschorst naast het onderzoek naar rijgeschiktheid. De strafzaak kan echter rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw werkbehoeften, wat in het CBR-onderzoek geen rol speelt. Als u weigert, heeft u doorgaans meer kans om uw rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschriftprocedure in het kader van de strafzaak.

De gevolgen van rijden onder invloed en weigering van speekseltest of bloedtest

Samengevat zijn de gevolgen van rijden onder invloed van drugs en weigering van een bloedonderzoek complex en variëren ze afhankelijk van de specifieke omstandigheden en juridische procedures. Als uw rijbewijs van essentieel belang is, is het raadzaam om vanaf het begin juridische bijstand te zoeken, omdat een gespecialiseerde strafrechtadvocaat u kan helpen bij het opvragen van het dossier om te beoordelen of het bloedonderzoek correct is uitgevoerd.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk en vrijblijvend gesprek. Wij zijn er om u te helpen en uw rechten te beschermen in tijden van onzekerheid. U staat er niet alleen voor; wij zijn uw gids naar gerechtigheid en gemoedsrust.

Juridische bijstand in tijden van onzekerheid

De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.