GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Staande gehouden met de auto: wat mag de politie eigenlijk?

staande gehouden, staande houden, staande houding, politie, auto, strafrecht

Staande gehouden met de auto: wat mag de politie eigenlijk?

Je bent onderweg met je auto en dan wordt je ineens staande gehouden door een politieauto. Een agent tikt op je ruit en vraagt om je rijbewijs en autopapieren. Het overkomt ons allemaal wel eens, maar wat mag de politie eigenlijk nog meer bij een staande houding met een auto?

Staande gehouden: waarom en wanneer?

Een staande houding is anders dan een aanhouding. De politie mag je eigenlijk altijd staande houden, bijvoorbeeld ter verificatie van je rijbewijs en de registratie en verzekering van je auto. Ook komt het vaker voor dat er veiligheidscontroles worden georganiseerd: ook dit is toegestaan. Als de politie je staande houdt met je auto, ben je verplicht tot het tonen van je rijbewijs en autopapieren.

Doorzoeking van de auto: mag dat zomaar?

Na de staande houding, vraagt de politie ineens of ze even een kijkje mogen nemen in je auto. Dit mag natuurlijk niet zomaar. De politie vraagt vaak eerst om je toestemming om de auto te doorzoeken. Als je toestemming geeft, mag de politie je auto doorzoeken en kan alles wat ze in je auto vinden, als bewijs dienen. Je mag weigeren om je auto te laten doorzoeken, óók wanneer de politie daar al mee is begonnen.

Wat als ik geen toestemming heb gegeven?

Heeft de politie geen toestemming gekregen je auto te doorzoeken, bepaalt artikel 96b van het Wetboek van Strafvordering dat de politie alleen je auto mag doorzoeken als er sprake is van een ontdekking van een strafbaar feit op heterdaad, of een verdenking van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dat zijn strafbare feiten waarvoor maximaal 4 jaar gevangenisstraf of meer op staat. Het weigeren van een doorzoeking valt daar dus niet onder! Wat daar wel onder valt is bijvoorbeeld wanneer de politie een sterke wietlucht uit je auto ruikt, of verboden middelen zoals wapens of drugs in je auto ziet liggen.

Heb je geen toestemming gegeven en is er ook geen sprake van een ontdekking op heterdaad of verdenking voor een strafbaar feit waar een straf van 4 jaar of meer op staat, kan het dus zijn dat de politie onrechtmatig handelt. Het is daarom aan te raden om contact op te nemen met een van de strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda. Wij kunnen je dan verder helpen in je strafzaak.

Geen doorzoeking, maar een blaastest. Wat mag de politie?

Het kan ook zijn dat de politie je niet vraagt of ze in je auto mogen kijken, maar dat ze je vragen om even uit je auto te stappen om een blaastest uit te voeren. Ook dat mag niet zomaar! De politie mag je alleen onderwerpen aan een alcoholonderzoek op straat wanneer er sprake is van:

  • Een verdenking van rijden onder invloed, bijvoorbeeld door rijgedrag, een alcoholgeur in je adem, bloeddoorlopen ogen, spreken met een dubbele tong, etc.
  • Na betrokkenheid bij een verkeersongeval (let op, een andere auto raken bij het inparkeren is hiervoor al voldoende!)
  • Wanneer je in een alcholcontrole rijdt.
    Uit de blaastest op straat volgt een indicatie, op basis waarvan een verdenking kan ontstaan of er sprake is van rijden onder invloed. Voor beginnende bestuurders geldt dat de gemeten alcoholconcentratie lager moet zijn dan 170 µg/l. Voor ervaren bestuurders geldt dat de indicatie die uit de blaastest volgt, lager moet zijn dan 300 µg/l.

De indicatie is hoger dan maximaal toegestaan: en nu?

De politie kan je dan vragen om mee te werken aan een alcoholonderzoek op het politiebureau. Dit kan bestaan uit een ademanalyse of een bloedonderzoek. Als de politie je beveelt om mee te werken aan een alcoholonderzoek op het politiebureau, ben je verplicht hieraan mee te werken. Een weigering is een strafbaar feit en kan je een rijontzegging van 9 maanden en/of een geldboete van € 1.000,00 opleveren.

Uitgangspunt is dat de alcoholcontrole plaatsvindt met een ademanalyse. Die moet aan bepaalde vereisten voldoen. Voldoet die analyse niet aan de vereisten, is de uitslag ervan ongeldig. In bepaalde gevallen kan ervoor worden gekozen om in plaats van een ademanalyse, een bloedonderzoek te laten uitvoeren. Meewerken aan bloedonderzoek is verplicht, maar ook dat onderzoek moet aan bepaalde eisen voldoen. Het is daarom altijd aan te raden om contact op te nemen met een van de strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda, wanneer je wordt geconfronteerd met een verdenking van rijden onder invloed met een ademanalyse of een bloedonderzoek. Wij kunnen dan voor je controleren of die onderzoeken voldoen aan de gestelde eisen.

Staande gehouden en twijfel je wat wel en niet mag? Neem contact op!

De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.