GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Wat is kinderalimentatie?

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een financiële verplichting die opgelegd wordt aan een ouder om te helpen bij het onderhouden van hun kind(eren). Het is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen. […]

Lees verder…

Wie is verplicht om kinderalimentatie te betalen?

In de meeste gevallen is het de ouder die niet het hoofdverantwoordelijke is voor het dagelijkse leven van het kind die verplicht is om kinderalimentatie te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ouder het hoofdverantwoordelijke is voor het opvoeden van het kind, terwijl de andere ouder werkt en inkomen verdient. […]

Lees verder…

Hoe wordt de hoogte van kinderalimentatie bepaald?

De hoogte van kinderalimentatie wordt bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder de leeftijd van het kind, het inkomen van de ouders en de kosten van het onderhouden van het kind. Soms kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen te bepalen hoeveel er betaald moet worden. […]

Lees verder…

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Kinderalimentatie is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat ouders in staat zijn om voldoende financiële middelen te hebben om voor hun kind te zorgen en om te helpen bij het behouden […]

Lees verder…

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

In het geval van co-ouderschap zijn beide ouders verantwoordelijk voor het onderhouden van het kind en de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor het kind te zorgen. In de meeste gevallen zullen ouders afspraken maken over hoe deze kosten worden verdeeld en zullen zij ervoor zorgen dat zij voldoende […]

Lees verder…

Hoe lang en tot welke leeftijd kinderalimentatie betalen?

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt meestal totdat het kind het wettelijke volwassenheid leeftijd heeft bereikt. Dit kan variëren per land, maar de wettelijke volwassenheid leeftijd is meestal rond de 18 jaar. In sommige gevallen kan de verplichting tot het betalen langer voortduren, bijvoorbeeld als het kind nog steeds naar school gaat of […]

Lees verder…